Tolppa-toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Tolppa-toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa

Hankkeen nimi
Tolppa-toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa

Hankkeella haetaan ratkaisua ja toteutusmallia mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn ja osallisuuden parantamiseen luonnon parissa. Ajatus hankkeesta on syntynyt mielenterveyskuntoutujien parissa toimiessa heidän kertomista toiveista, tarpeista ja ideoista, joissa korostuu toiminnallisuus.

Nykyiset toimintamuodot eivät tavoita kattavasti kohderyhmää. Hankkeessa mukana olevat henkilöt voivat kokea osattomuutta ja huono-osaisuutta, jotka rajoittavat ihmisten hyvinvointia. Asiakkaat saadaan sitoutumaan toimintaan luontoavusteisen toiminnan avulla.

 

Green Care -toiminnan avulla tavoitellaan kohderyhmäläisten vaikeuksia ennalta ehkäisevää, hyvinvointia ja elämänhallintaa tukevaa vaikutusta yksilöllisesti ja ryhmässä, sekä kokonaisvaltaista voimaantumista ja elämänhallinnan kokemuksen vahvistumista.

 

Osallistujien elämänhallinnan paraneminen on keskeinen tavoite ja sen toteutuessa luodaan uutta psykososiaalisen kuntoutumisen toimintamallia, joka olisi parhaimmillaan levitettävissä laajemmin useampien toimijoiden käyttöön. Kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa uusia toimintamuotoja osallisuutta vahvistamaan ja arjessa selviytymiseen.

 

Hankkeen tuloksena elämänhallinnan vahvistuessa osalle osallistujista voi aueta uusia tulevaisuuden näkymiä myös työllistymistä tai opiskelua ajatellen. Toimintaan osallistumisen vapaaehtoisuus korostuu siinä, ettei mukaan tulla minkään tahon velvoittamana.

 

Hankkeen päätoteuttaja:

Mielenvireys ry.

Hankkeen muut toimijat:

Osatoteuttaja on Turkan Ratsurinne Ay, kumppaneina on kolmannen sektorin toimijoita, oppilaitoksia, asumispalveluyrityksiä, kaupungin mielenterveysyksiköt sekä sosiaalinen kuntoutus, TYP-palvelut, Pohjois-Pohjanmaan saairaanhoitopiiri.

 

Yhteystiedot:

Puh. 044 2354 519

 

Lisätietoa:

https://mielenvireys.fi

 

Loppujulkaisu:

Mielenvireys Tolppa loppujulkaisu

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR Kunta, kaupunki Raha-automaattiyhdistys

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2020

yhteistyössä mukana: