Pylkkänen, Päivi & Skyttä, Teija (toim.). Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Pylkkänen, Päivi & Skyttä Teija (toim.). Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan

Aineiston nimi: Pylkkänen, Päivi & Skyttä, Teija (toim.). Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan

Opastusta hoivamaatilatoiminnasta kiinnostuneille ja sitä  aloitteleville maatiloille. Oppaassa keskitytään toiminnan ensi  askeliin ja yhteistyön rakentamiseen julkisen järjestämisvastuun piirissä olevien sosiaalipalvelujen markkinoille (esim. perhehoito,  sosiaalinen kuntoutus, työpainotteinen päivätoiminta). Opas on  tuotettu osana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Mikkelin 
ammattikorkeakoulun Hoivafarmi hanketta (2014-2016).

 

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan -oppaaseen on koottu hoivamaataloudesta kiinnostuneille maatiloille tietoa  toiminnan aloittamisesta ja yhteistyön rakentamisesta julkisten sosiaalipalvelujen järjestämisvastuussa olevien  tahojen kanssa. Opas on suunnattu maatilayrittäjille, joilla ei ole sosiaali- tai terveysalan koulutusta tai kokemustaustaa. Lähtökohtana on yrittäjän kiinnostus hoivamaatilatoiminnasta sivu- tai liitännäiselinkeinona.

 

 

Opas on koottu maatilanäkökulmasta, mutta se voi  tarjota ideoita yhteistyöhön myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Oppaassa esitellään Etelä-Savossa tarjolla olevaa viittä erilaista luontohoivan palvelumallia.

  • Suikkolan tilan palvelutuote on työpainotteinen päivätoiminta. Asiakkaat ovat Juvan kunnan kehitysvammahuollon lähettämiä.
  • Kivisalmessa toimii 10-paikkainen kehitysvammaisten hoitokoti. Hoitokodin asukkaat pääsevät osallistumaan luontotoimintaan ja eläinten hoitoon.  
  • Tuhkulan tila tarjoaa mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa. Tila suunnittelee työtehtävät ja tarjoaa mielekkään toimintaympäristön. Työnohjauksesta huolehtivat Kotilo ry:n työntekijät, jotka saapuvat tilalle kuntoutujien kanssa.  
  • Lenjuksen tilan tuotteena on lyhytaikainen perhehoito, jota järjestetään maatalouden ohessa neljälle kehitysvammaiselle nuorelle. Asiakkaat käyvät tilalla kuukausittain 3-14 vuorokauden pituisilla hoitojaksoilla. Perhehoito tarjoaa asiakkaiden perheille vapaapäiviä erityisnuoren hoitamisesta ja nuorelle itselleen mahdollisuuden hyvinvointia monipuolisesti tukevaan luontotoimintaan. 
  • Juvakoti on vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka toimii myös päiväkeskuksena ja seniorineuvonnan tukipisteenä. Kuntouttava puutarhatoiminnan kautta ylläpidetään asukkaiden hyvinvointia. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta hoivamaatilojen nähdään monipuolistavan nykyistä palvelutarjontaa ja lisäävän mahdollisuuksia asiakaslähtöiseen hoidon suunnitteluun. Toiminta soveltuu erityisesti asiakkaille, jotka nauttivat ulkoilmasta ja fyysisestä tekemisestä. Mielekkään toiminnan ja osallisuuden kokemusten myötä paranee sekä fyysinen että henkinen hyvinvointi. 

Materiaalityyppi
Opas

Julkaisuajankohta
2016 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Mikkelin Ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: