Green Care -päivät Kokkolassa

12.-13.9.2019 seminaaripuhujat

Markku Hukari on Nuorisokeskus Villa Elban työntekijä vuodesta 2005. Markku on uransa aikana toiminut mm. luontoyrittäjänä. Koulutukseltaan Markku on mm. eräopas ja harrastaa myös monipuolisesti luonnossa liikkumista. Markku aloittaa päivän kertomalla lyhyesti Nuorisokeskus Villa Elban toiminnasta.

 

Ann Dolling toimii SLU:n (Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Ruotsi) yliopiston lehtorina ja varadekaanina. Ann on erikoistunut metsien ekologiaan, ympäristöpsykologiaan sekä metsäympäristöjen merkitykseen ihmisten hyvinvoinnille. Ann on tutkinut mm. metsäympäristöjen merkitystä kuntoutuksessa ja stressin hallinnassa. Puheenvuorossaan Ann tuo erityisesti esille, miten yhteys metsään vaikuttaa hyvinvointiimme.

 

Vanhan Vaasan sairaalan toimintaterapeutti Piia Kiuru ja osastonhoitaja Anne-Maria Kallio-Eerikäinen kertovat sairaalassa vuonna 2017 alkaneesta Green Care -kehittämistyöstä. Puheenvuorossa kuullaan mm. luonto- ja eläinavusteisen toiminnan kehittämisestä sairaalaympäristössä sekä vesialueiden hyödyntämisestä potilaiden kuntoutuksessa.

 

Juha Happonen on toiminut Suomen kalastusoppaista pisimpään, vuodesta 1991 alkaen. Hän on toiminut päätoimisena kalastusoppaana vuodesta 1995 lähtien ja on ensimmäinen pedagogisesti pätevä urheilukalastuksen opettaja sekä ainoa IGFA-kapteeni Suomessa. Hän on kirjoittanut lukuisia kalastusaiheisia artikkeleja eri lehtiin sekä toiminut matkailukalastuskouluttajana eri puolilla Suomea. Hänen alustuksensa pureutuu kuntouttavan kalastukseen moniin mahdollisuuksiin ammattiohjaajan näkökulmasta.

 

Jukka Parviainen vastaa Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA:sta sekä liikuntapaikkojen ja luontoliikunnan esteettömyydestä. Hänen pitkäaikaisiin harrastuksiinsa kuuluu monien urheilulajien ohessa kalastus, mihin liittyy myös hänen puheenvuoronsa esteettömien luontomatkailupalvelujen erityispiirteistä ja toteuttamisen edellytyksistä.

 

Psykologi, YTM Marita Niemelä työskentelee Vaasan keskussairaalan psykiatrisella poliklinikalla. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, henkisyys ja luontoyhteys. Hänellä on takanaan pitkä yliopistoura tutkimuspolitiikan ja -rahoituksen parissa. Hänen kirjansa Sielukas elämä - rohkeutta olla minä (Viisas Elämä) julkaistiin vuonna 2018. Lisätiedot: maritaniemela.fi Marita kokee, että luonnon ja henkisyyden välinen yhteys on kiinnostava, mutta vielä toistaiseksi melko vähän tutkittu näkökulma luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Esityksessään Marita pohtii ja haastaa kuulijoita mukaan tarkastelemaan luonnon elementtejä, jotka voivat edistää ihmisen yhteyttä itseensä ja ympäröivään luontoon - kysymyksenä on: mikä luonnossa voi erityisesti puhutella tämän päivän ihmisen sisäisyyttä, sielua tai henkeä.

 

Åbo Akademin sosiaalipolitiikan tohtorikoulutettava Ghita Bodman tuo puheenvuorossaan esille luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Ghitalla on maisterintutkinto käytöstieteistä, kehityspsykologiasta. Ghitan väitöskirjan aiheena on “Luonto ja hyvinvointi, salutogenisesta näkökulmasta”. Ghita kiinnostui salutogeenisestä konseptista mielenterveyskuntoutuksen opintojen aikana, ja siitä miten luonto vaikuttaa työskennellessään ihmisten kanssa luontoympäristöissä. Ghita on uransa aikana toiminut myös mm. puutarhurina, floristina ja luonto-oppaana. Ghitan yritys In Advance 2.0:n tavoitteena on tukea ihmisiä löytämään elämän kultareunus erilaisten luontoavusteisten menetelmien avulla.

 

Anders Mickos työskentelee johtavana lääkärinä ja palvelujohtajana Sipoon kunnassa, jossa hän on ollut aktiivisesti edistämässä ja kehittämässä terveysmetsän käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Anders katsoo, että tutkimusnäyttö metsän terveys- ja hyvinvointivaikutuksista puoltaa metsäretkien käyttöä yksilön terveyttä ja hyvinvointia parantavana tukihoitona monien terveysongelmien ja haastavien elämäntilanteiden yhteydessä. Alustuksessaan Anders tarkastelee terveysmetsän käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Sipoon esimerkkien valossa.

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelujen toimialuejohtaja ja erityishuoltopiirin johtaja Tanja Witick, YTM, tuo puheenvuorossaan esille Soiten toimintaa sekä ostajan näkökulmaa Green Care -palvelujen kehittämiseen liittyen.

 

Satu Kumpulainen on kenties Suomen tunnetuin kehitysvammaisten päivätoimintaa tarjoava lammastilallinen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan raja-alueelta. Satu tunnetaan myös Green Care Finland ry:n aktiivisena jäsenenä. Hän on myös ensimmäinen LuontoHoiva-laatumerkin saanut yrittäjä. Sadun asiakkaat tulevat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kautta. Satu kertoo puheenvuorossaan kokemuksistaan palvelun kehittäjänä ja tuottajana sekä kertoo, miten asiakashankinta kuntayhtymän kautta toteutuu käytännössä.

 

Terveystieteiden tohtori Taina Poranen-Clark on väitellyt gerontologian alalta ja kiinnostunut erityisesti kognitiivisen toiminnanohjauksen ja liikkumiskyvyn välisistä yhteyksistä elinkaaren aikana. Itse hän hyödyntää luonnon voimaa tekemällä päivittäin metsälenkkejä koiriensa kanssa. Liikkuminen luonnossa, sen rauhoittavien vaikutusten lisäksi, haastaa sekä aivoja että lihaksia. Puheenvuorossaan Taina tuo esille Päivä Farmilla -hankkeen vaikuttavuustutkimuksen tuloksia. Maatilatoiminnan vaikuttavuutta ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyyn arvioidaan hankkeen aikana toimintakykymittauksilla ja mielialakyselyillä, jotka toteutetaan ennen ja jälkeen kahden kuukauden pituisen maatilajakson. Päivä Farmilla -hanke järjestää ikääntyneiden maatilatoimintaa kahdellatoista maatilalla Keski-Suomen alueella.

 

 


Ilmoittaudu vuoden 2019 GC-päiville #GC19-linkistä!

#GC19

yhteistyössä mukana: