Kymäläinen, Laura & Partala Salla. Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Kymäläinen, Laura & Partala Salla. Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta

Aineiston nimi: Kymäläinen, Laura & Partala Salla. Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta

Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta -opas auttaa maatalousyrittäjiä Green Care -toimintaan pohjautuvan, yli 65-vuotiaiden ikääntyvien turvallisen, tavoitteellisen ja vastuullisen maatilapäivätoiminnan järjestämisessä. Maatilapäivätoiminta on yksi ikääntyvien päivätoiminnan järjestämisen muoto, jolla voidaan tukea heidän toimintakykyään ja tarjota mielekästä tekemistä. Maatilapäivätoiminta voi toimia osana ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Opas on suunnattu maatalousyrittäjien lisäksi myös sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Opas perustuu Hyvinvointia maatilalta –hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää ikääntyville uudenlainen maatilalla toteutettava päivätoimintamalli.
 
Opas koostuu kolmesta osuudesta: Green Care –toiminnan kuvauksesta, ikääntyvien erityispiirteiden huomioimisesta turvallisen toiminnan järjestämiseksi sekä kehitetyn toimintamallin sujuvaa toteuttamista helpottavista käytännön vinkeistä. Mukana on myös tietoa syventävää lisämateriaalia.

 

Linkki oppaaseen.

Materiaalityyppi
EsiteOpas

Julkaisuajankohta
2018 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Maatilan käyttö

Julkaisupaikka
Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Jyväskylä

yhteistyössä mukana: