Green Care -tietokortit

Tulostettavat:

Tietokortti 1: LuontoHoivan ja LuontoVoiman palvelut

 

Tietokortti 5. Sosiaalipedagoginen

hevostoiminta syrjäytymisen 

ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa

Tietokortti 2: Luontoperustaisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tietokortti 3: Luontoon perustuvan toiminnan ja luontokontaktien terveysvaikutukset

Tietokortti 4: Puutarhatoiminta, -terapia sekä sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhanhoito

 

 

Painovalmiit:

Tietokortti 1: LuontoHoivan ja LuontoVoiman palvelut

 

Tietokortti 5. Sosiaalipedagoginen

hevostoiminta syrjäytymisen

ehkäisyssä ja sosiaalisessa 

kuntoutuksessa

Tietokortti 2: Luontoperustaisuus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tietokortti 3: Luontoon perustuvan toiminnan ja luontokontaktien terveysvaikutukset

Tietokortti 4: Puutarhatoiminta, -terapia sekä sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhanhoito


yhteistyössä mukana: