Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Sosiaalihuollon ja lastensuojelun tukipalvelua eläin- ja luontoavusteisesti – jäsenesittelyssä Soliseva 

Solisevan yrittäjä Sirpa Mäkinen aloitti luonto- ja eläinavusteisen toiminnan jo 1990-luvun alussa, jolloin Sirpa työskenteli koiran kanssa nuorten ja perheiden leireillä luonto-olosuhteissa Tampereen kaupungin sekä eri vammais- ja perhejärjestöjen palveluksessa.

 

Ensimmäisen kerran törmäsin Green Care -termiin ja -toimintaan joskus 2011 tienoilla perhehoidon kontekstissa, ja se osui hyvin omaan tekemiseeni. Näinpä ei ollut ihme, että olin heti mukana Green Care korkea-asteen opinnoissa (40 op, 2016-2017). Ne antoivat sanoittamisapua ja lisää teoreettista perustaa työlle. Opintojen kautta syventyi ymmärrykseni luonnon ja eläinten hyvinvointivaikutuksista, erityisesti palautumisen, läsnäolon ja tietoisuustaitojen näkökulmasta, avaa Sirpa Green Care -historiaansa.

 

Sirpan ammattitaidon taustalla on sosiaalialan opintojen lisäksi mm. ratkaisukeskeisen perhetyön, elämyspedagogiikan ja draamamenetelmien opintoja. Koulutukseltaan Sirpa on lastensuojeluun suuntautunut sosiaalikasvattaja (1995), sittemmin sosionomi YAMK (sosiaalityö, palveluohjaus ja tutkimuksellinen kehittämistoiminta) ja ammatillinen opettaja (sosiaaliala, yrittäjyyspedagogiikka). Sirpalla on myös kolmivuotinen ratkaisukeskeisen psykoterapian (PgDip) koulutus, kognitiivisen lyhytterapian sekä kriisi-, päihde- ja lastensuojelutyön täydennyskoulutuksia.  Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä kehittämiseen, arviointiin ja laatutyöhön liittyviä koulutuksia. Keväällä 2021 Sirpa on pätevöitymässä työnohjaajaksi (STOry).

 

Sirpa on uransa aikana toiminut mm. järjestöpuolen kehittämis- ja esimiestehtävissä sekä luontoa, eläimiä, tarinoita ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntävänä sivutoimisena kouluttajana, valmentajana ja ohjaajana. Sirpa kertoo kokeneensa käytännössä, miten luonto kaikessa moninaisuudessaan toimii toipumisen, oppimisen ja luovuuden lähteenä sekä yhteisöllisyyden vahvistajana.

 

Eläinavusteisuus tukee suhteen rakentamista hoiva-alalla

Sirpa nostaa esille eläinavusteisuuden merkitystä hoiva-alalla,

koira auttoi yhteistyösuhteen rakentamisessa asiakkaisiin, joilla oli eri syistä haasteista luottaa uusiin ihmisiin, kommunikoida tai sitoutua työskentelyyn. Minulle ominaista koiran kanssa työskennellessä oli ja on yhä edelleen erityishuomion kiinnittäminen vuorovaikutussuhteisiin, tunne- ja empatiataitoihin sekä asiakkaan oman identiteetin ja toimintatapojen tutkimiseen. Otan työskentelyyn mielelläni usein mukaan erilaisia tarinoita, metaforia ja mielikuvia sekä luonnon ja koiran tai eläimen havainnointia. 

 

Yrityksen Green Care -palvelut, käytetyt menetelmät ja asiakasryhmät

Soliseva tarjoaa terapiaa, työnohjausta, valmennusta ja kehittämispalveluja. Nykymuodossaan yritys on toiminut syksystä 2016.  Se on mm. tuottanut lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa kunnille yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa vuodesta 2017.  Solisevan toiminta on Green Care –perustaista, tavoitteellista sosiaalihuollon tai lastensuojelun tukipalvelua perheille. Soliseva on toteuttanut kaikkiaan viisi kymmenen kuukauden ryhmäjaksoa. Jokaisessa ryhmässä on ollut 6-8 lasta, ja kaksi ohjaajaa kerrallaan.

 

Palveluissa hyödynnän luontoa ja lähitilojen eläimiä sekä puitteita monipuolisesti, mutta aina harkiten ja perustellusti. Kiinnitän erityistä huomiota asiakkaan työskentelystä saamaan käytännön hyötyyn ja prosessin vaikutusten arviointiin, kuvailee Sirpa palvelujaan. Myös nykyisen koirani, shetlanninlammaskoira Nellin, kanssa minulla on muutama nuori ammatillisessa tukihenkilöpalvelussa. Siinä, kuten terapia- ja työnohjaustyössäkin, tavoitteet ja palvelun sisällöt räätälöin aina yksilöllisesti.

 

Sirpa kertoo, että tukihenkilöpalvelussa voi olla keskeistä päästä ensin vain ulos ja liikkeelle. Koira antaa esimerkiksi lohdutusta ja uusia näkökulmia ”puhumalla ajatuksiaan ääneen”.  Eläimen kanssa onnistuessaan yksilöiden ja ryhmien pystyvyyden tunne vahvistuu, ja se siirtyy myös muihin arjen tilanteisiin. Terapiahuoneessa koiran läsnäolo tai luontokuvien katselu auttavat asettumaan hetkeen.

 

Aika monet kohtaavat omassa arjessaan yksinäisyyttä ja kosketuksen puutetta, ja siihen erään asiakkaan sanoja lainaten ”koiran silittely ja halaaminen ovat hyvää lääkettä”.  Parasta työssäni on erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden kiireetön kohtaaminen sekä läsnäolon ja eteenpäin kuljettavan yhteyden rakentuminen luonnon ja eläimen kautta. Minulle on kunnia-asia olla hetken osana jokaisen ihmisen elämän tarinaa, ja pyrin käyttämään sen hetken mahdollisimman hyvin ja arvostavasti. ”Piilo-opetussuunnitelmanani” on, että ihminen löytää kipinän tai jonkin oman konstin siihen, miten voi myöhemmin tiukoissa paikoissa hyödyntää luontokokemusta omaan palautumiseen ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen, avaa Sirpa toimintafilosofiaansa.

 

 

Nyt on kysyntää luonto- ja eläinavusteisille terapia- ja työnohjauspalveluille

Vuodesta 2021 alkaen ryhmätoiminta siirtyy viiden yrittäjän Kantamoinen osuuskunnan toteuttamaksi. Sama osuuskunta tulee tuottamaan myös muita Green Care -pohjaisia perhe- ja sosiaalipalveluja.

 

Toimin jatkossa tämän aloittavan osuuskunnan kehittäjänä ja palveluvastaavana, mutta käytännön ryhmäohjaustyötä en enää tee säännöllisesti. Näin siitä syystä, että voin Soliseva-yritykseni kautta keskittyä entistä enemmän luonto- ja eläinavusteisten terapia- ja työnohjauspalveluiden tuottamiseen, joiden kysyntä on kasvussa, kertoo Sirpa yrityksen jatkosuunnitelmista.

 

Löydä oma polku, verkostoidu, kokeile

Sirpan neuvoja Green Care -toiminnasta kiinnostuneille:

  • Oma ammatillinen koulutus- ja työkokemustausta antaa hyvän pohjan Green Care -palveluiden kehittämiseen. Oma polun löytymistä voi helpottaa sen tutkiminen, mitä jo osaa ja mihin tuntee intohimoa.

Itselleni niitä ovat esimerkiksi olleet vahva omakohtainen kokemus siitä, miten tuulen nuuhkaisut suvun metsätilan maisemissa purkavat stressiä, tai kuinka luonto-olosuhteissa ryhmän jäsenenä kokee porukan yhteen hitsautumisen. Myös lapsesta alkanut koirallinen elämä, ja siinä matkan varrella olleet seitsemän eri persoonaista ja rotuista karvakuonoa ovat opettaneet paljon, millainen koira sopii työpariksi mihinkin tilanteeseen ja tavoitteeseen, jotta kaikilla osapuolilla on turvallinen olo ja hyvä työskennellä, Sirpa kertoo.

  • Verkostoidu.

Itsellä ei tarvitse olla kaikkia Green Care -resursseja, tiloja, eläimiä tai osaamista. Palveluja voi kehittää ja tuottaa kimpassa muiden alueen yritysten kanssa.  Verkostoituminen vaatii toki aikaa ja luottamusta, ja siinäkin asiakashyöty kannattaa pitää koko ajan kärkenä. Yhdessä tekemällä oppii koko ajan myös itse uutta, ja usein muilta saa sparrausapua ja tukea omaan työhyvinvointiinkin, Sirpa jatkaa.

  • Kaikkea ei voi suunnitella pilkulleen. Joskus on vain tehtävä kokeilu jostakin Green Care -palvelusta, ja arvioitava, mikä siinä toimi, mikä ei toiminut, ja millä kehittämistoimilla palvelusta tulisi vieläkin parempi.

Anna tilaa kehittymiselle – eteenpäin pääsee solisevan puron lailla

Lopuksi Sirpa kannustaa kaikkia antamaan tilaa kehittymiselle, Green Care -alan yrityksen palvelut ja toimintalogiikka voivat muuttua asiakastarpeiden, toimintaympäristön ja yrittäjän omien intressien sekä osaamisen kehittymisen myötä. Jos perustat yrityksen nyt, sen ei tarvitse olla samanlainen viiden tai kymmenen vuoden päästä. Eteenpäin pääsee solisevan puron lailla, kuten yritykseni motto on.

 

 

 


Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme, ota yhteyttä Maaritiin: maarit.aho@gcfinland.fi tai 050-5361199.

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: