Videot

Luonnon terveys- ja hyvinvointihyötyjä -video: Luonnossa oleskelu ja liikkuminen lisäävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Luonto auttaa palautumaan stressistä ja unohtamaan arjen huolet sekä parantaa mielialaa. Luonto vaikuttaa myönteisesti myös sitä kautta, että se saa ihmiset liikkumaan ja tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Luontoa voidaan hyödyntää osana kasvatus-, hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluja.

 

Eläin edistämässä ihmisen hyvinvointi -video: Eläinkontaktit voivat edistää ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Eläinten läsnäololla on monia positiivisia vaikutuksia. Eläimet voivat esimerkiksi helpottaa tunteiden käsittelyä ja jakamista sekä edesauttaa vuorovaikutustilanteita. Eläinavusteisuutta voidaan soveltaa erilaisissa kasvatus-, hyvinvointi,- sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 

Maaseudun hyvinvointipalvelut -video: Maaseudulla ja luontoympäristöissä voidaan tuottaa monipuolisesti erilaisia hyvinvointipalveluita. Luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien toimintatapojen käyttö tuo lisäarvoa palveluille. Tärkeää on, että palvelut ja tuotteet ovat vaikuttavia ja turvallisia, ja niissä käytetyt toimintatavat perustuvat tutkittuun tietoon ja näyttöön.

 

Retki luonto- ja maaseutumaisemaan (Luke) -video on tarkoitettu luontokokemuksen mahdollistamiseen sisätiloissa. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi työpäivän taukojen aikana palautumisen tukena, luontoperustaisissa palveluissa sosiaali- ja terveysalalla, kouluissa opetus- ja kasvatusmateriaalina, luontosuhteen tukemisen apuna tai keskustelun herättäjänä ryhmätilanteissa tai koulutuksissa. Maija Lipponen, Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke (HyvinVoi), Luke Kuvaus ja editointi: Jari Lindeman, Luke.

 

Esitteet

Maaseudun hyvinvointi-yrittäjyyden koordinaatiohanke -printattava esite

HyvinVoi-juliste 26.9.2018

 

Esitykset

Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke
käynnistyy

Maaseutututkijatapaaminen Mikkelissä 30.—31.8.2018
Elina Vehmasto ja Maija Lipponen,
Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Green Care sosiaali- ja terveysalalla

M/S SOSTE 2018
Elina Vehmasto, Luonnonvarakeskus (Luke)
Minna Malin, Sininauhaliitto

 

Luontoperustaisuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä HYTE-kertoimen indikaattorikehittämisen näkökulma
Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät, Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus 4.-5.12.2018
Elina Vehmasto, Luonnonvarakeskus (Luke)

Luonto palvelukodin arjessa

Palvelukoti Hiironen, Oulu 28.2.2019

Maija Lipponen, Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa

Oulun AMK 3.4.2019

Maija Lipponen, Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Kohti luonnollista hyvinvointia -julkistamistilaisuus Vaasa 6.5.2019

ESITYS_ Yli-Viikari & Ylilauri

ESITYS_Niemelä

ESITYS_Hautamäki

JULKAISU

 

Luonnosta ja kulttuurista lisäarvoa hyvinvointiin
Lisäarvoa luonnosta -tilaisuus LUT, Lappeenranta 8.11.2019

Elina Vehmasto Luonnonvarakeskus

 

 

Julkaisut

Vehmasto, Elina & Lipponen, Maija 2021. Eläinavusteinen psykososiaalinen kuntoutus. LÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA DUODECIM

2021;137(17):1775-80. Tieteellinen katsausartikkeli eläinavusteisen toiminnan ja terapian käsitteistä ja vaikuttavuustutkimuksesta.

 

Lipponen, Maija; Vehmasto, Elina 2021. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatu ja vaikuttavuus -käsikirjan. Käsikirjan tavoitteena on edistää laadukkaiden palveluiden saatavuutta niin palvelunkäyttäjille kuin -ostajille. Nyt julkaistussa käsikirjassa laatukriteerien määrittelyä tehtiin monivuotisen prosessin aikana osallistaen keskusteluun SPHT-palveluntuottajat ja keskeiset sidosryhmät. Käsikirja palvelee, paitsi palvelujentuottajien laadunhallinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin tietolähteenä, myös alan täydennyskoulutusten oppimateriaalina ja koulutusorganisaatioiden välisen yhteiskehittämisen työvälineenä. Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys hyödyntää käsikirjaa myöntäessään SPHT®-tavaramerkin palveluille, jotka täyttävät yhdistyksen asettamat kriteerit. Lisäksi käsikirja soveltuu työvälineeksi myös muunlaisen hevosavusteisen toiminnan laatu- ja vaikuttavuusasioiden pohtimisessa ja palvelujen suunnittelussa. Julkaisun ovat laatineet Luonnonvarakeskus (Luke) ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry. 

 

Tykkyläinen, Saila; Vehmasto, Elina; Lipponen, Maija; Lilja, Taina 2020. Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusvalmennus: sähköinen työkirja.

 

Lipponen, Maija & Vehmasto, Elina (toim.) 2019. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus.

Julkaisun tekemiseen on osallistunut useita sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kehittäjiä ja ammatillisia asiantuntijoita. Teoksen artikkelit kuvaavat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan syntyä ja sen taustalla olevaa teoreettista viitekehystä, ohjaajan ja hevosen roolia toiminnassa, hevostoiminnan asemaa kasvatus- ja sosiaalipalveluiden kentässä sekä tuovat esille sen sovelluskohteita.

 

HyvinVoi-hanke, 2019. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -tietokortti.

 

Eskelinen, Smeds, Soini,Tuohimetsä & Vehmasto 2018. Hyvinvointia luonnonvesistä. Vesiympäristöistä palveluja arkeen, matkailuun, opetukseen sekä sosiaali- ja terveyssektorille.

Julkaisun tavoite on jäsentää, mitä tarkoitetaan luonnonvesistä saatavilla hyvinvointipalveluilla, mitä tiedetään niiden käytöstä, saavutettavuudesta ja vaikuttavuudesta, sekä esimerkein kertoa, millaisia uusia toimintamuotoja on jo olemassa. Julkaisussa keskitytään luonnossa tapahtuvaan toimintaan, jolloin sisätilojen vesiympäristöt ja virtuaaliset vesiympäristöt jäävät tarkastelun ulkopuolelle, vaikka niilläkin voi olla tärkeä merkitys hyvinvoinnin tukemisessa.

 

Eskelinen, Smeds, Soini, Tuohimetsä & Vehmasto 2018. Wellbeing from blue spaces: streams in research and good practices. Englannin kielinen

 

Muuta

Kyvyt käyttöön -lehdessä 1/2019 artikkeli, jossa esitellään Eteva kuntayhtymän Hakalan ja Hakamaan tiloja. Niillä järjetetään erityistä tukea tarvitseville henkilöille asumispalveluja ja päiväaikaista toimintaa. Artikkelin lopussa HyvinVoi-hankkeen esittelyä. 

 

 

 


yhteistyössä mukana: