Hyvinvointia maatilalta-Ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Hyvinvointia maatilalta-Ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa

Hankkeen nimi
Hyvinvointia maatilalta-Ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa

Hankkeen hallinnoijana toimii GeroCenter, joka on ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä tutkimus- ja kehittämiskeskus. 

 

Maatilalla tapahtuvan päivätoiminnan avulla pyritään edistämään iäkkäiden hyvinvointia ja kotona asumista. Merkittävää on myös se, että suomalaisille maatiloille tarkoitetun päivätoimintamallin kehittäminen tuo maaseudulle uusia toimintamuotoja ja elinvoimaisuutta. Hankkeen lopputuotoksena uudesta päivätoimintamallista ja sen tuomista uusista mahdollisuuksista kootaan yleishyödyllinen opas. Opas toimii työvälineenä toiminnasta kiinnostuneille maatalousyrittäjille sekä ikääntyneiden henkilöiden palveluja suunnitteleville ja hallinnoiville tahoille.

 

HANKE ON PÄÄTTYNYT!

 

Hankkeen tuloksia:

Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta: https://hyvinvointiamaatilalta.files.wordpress.com/2018/03/ikaantyvien_hyvinvointia_tukeva_maatilapaivatoiminta.pdf

Aiheeseen liittyvä uutinen. 

Opas on suunnattu maatalousyrittäjille, jotka suunnittelevat GC-pohjautuvan maatilatoiminnan järjestämistä yli 65-vuotiaille. 

 

Blogi, esittelyvideo ym.

https://hyvinvointiamaatilalta.wordpress.com/

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Keski-Suomi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

yhteistyössä mukana: