Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Eläimet ja luontoympäristö helpottavat vaikeista asioista puhumista - jäsenesittelyssä Kotatuli OyKotatuli on vuonna 2017 perustettu hyvinvointipalveluja tarjoava yritys. Yrittäjä Katja Kiuru on koulutukseltaan sairaanhoitaja, perhepsykoterapeutti, työnohjaaja Easeltrainer. Katja on tuottanut Green Care –palveluja noin 10 vuoden ajan.

 

Katjan kiinnostus GC-palvelujen tuottamiseen on lähtenyt omista kokemuksista eläinten kanssa:

Perheessämme on aina ollut koiria ja olen ollut pienestä pitäen liikkunut luonnossa ja hevosten parissa. Olen saanut luonnosta ja eläimistä voimaa ja positiivista energiaa omaan elämään. Ne ovat lohduttaneet, innostaneet ja tarjonneet tilaisuuksia oppia ja kasvaa ihmisenä. 


Kotatuli tarjoaa asiakkailleen tuki- ja kriisiperhetoimintaa, psykoterapiaa ja työnohjausta.

Toimintamme viitekehyksenä toimii EASEL- kokemuksellinen sosioemotionaalinen oppiminen ja terapia. 

Ajattelen, että kaikki meidän palvelumme voivat olla GC-palveluja. Kaikissa toiminnoissamme voivat olla eläin- ja luontoavusteiset menetelmät mukana. Sijaintimme luonnon keskellä, saa jo itsessään kaikkeen toimintaan Green Care näkökulman.

 

Työskentelymme perustuu turvalliseen vuorovaikutukseen ja ympäristöön, jossa syntyy mahdollisuus oppimiseen ja muutokseen. Lähdetään suhteen rakentumisesta itseen, ympäristöön, eläin-työpariin sekä asiakkaan ja työntekijän välille. Eläinavusteiset harjoitukset toimivat hyvänä tapana tutkia vuorovaikutussuhteita. Yhdessä luonnossa liikkuessa voimme myös tutkia luonnon kauniita asioita ja saada elvyttäviä kokemuksia.

 

Asiakkaitamme voivat olla esimerkiksi lastensuojelun- ja perhesosiaalityön asiakkaat, sotealan ammattilaiset ja kuka vaan yksittäinen ihminen, joka haluaa harjaantua vuorovaikutustaidoissa ja itsesäätelyssä, tai vaikkapa kokea elvyttäviä kokemuksia yhdessä luonnossa liikkuen. 


Miksi juuri GC-toimintamallit ovat Kotatulella käytössä? 

Yhteyden luominen toisiin onnistuu helpommin, kun ollaan luonnossa tai eläinten läheisyydessä sosiaalisesti turvallisessa ympäristössä. Yhteyden muodostamista on hyvä harjoitella vaikkapa eläinten kanssa. Toimittaessa eläinten kanssa saattaa eteen tulla myös herkemmin yllättäviä tilanteita, jolloin oppimiskokemus voi olla tehokkaampi, kun poiketaan tavanomaisesta. Luonto ympäristönä on jo itsessään vaikuttava ja tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia esteettisiin kokemuksiin ja itsensä ylittämiseen. 


GC-menetelmien käytön tavoitteisiin asiakkaiden kanssa kuuluu mm.

Lähtökohtaisesti ajattelen, että eläin- ja luontoavusteisuus on yksi vaikuttavimpia menetelmiä itsetuntemuksen lisäämiseen, omien ja toisten rajojen tunnistamiseen ja niissä vakaantumiseen sekä omanarvontunnon merkityksellisyyden tunteen lisääntymiseen. Lisäksi eettiset ja esteettiset kokemukset vahvistavat myötätuntoa ja empatiaa itseä ja toisia kohtaan. Prosessit etenevät asiakkaan tavoitteiden mukaisesti työntekijän ja asiakkaan välisenä työskentelynä ja kokemuksellisia harjoituksia valitaan valikoidusti vahvistamaan sitä.


Katja on vakuuttunut GC-palvelujen vaikuttavuudesta omalla toimialallaan:

Luontoympäristössä ihmisen saattaa olla luontevampaa puhua vaikeistakin asioista, kuin esimerkiksi normaalissa toimistoympäristössä. Eläinten läsnäolo lisää turvallisuudentunnetta, antaa tietynlaista rohkeutta ja rentoutta ihmisiin. Samalla kun ihmiset toimivat eläimen kanssa ja keskittyvät siihen on heidän myös helpompi kertoa oman elämän vaikeuksista. Jos on tilanne, että asiakas pelkää eläimiä, on siinä hyvä tilaisuus käsitellä pelkoa ja missä rajat menevät. Jo aiemmin mainitsemani yllätykselliset tilanteet eläinten kanssa, saavat myös eläimen kanssa toimivan aivot aktivoitumaan ja havainnoimaan asioita terävämmin. Erityisesti eläinavusteisessa työskentelyssä, eläimet tarjoavat mahdollisuuden tarkastella juuri sitä, mitä pitää tarkastella. Ihminen peittelee normaalisti herkästi omaa haavoittuvaisuuttaan, mutta eläinten kanssa aitous nousee helpommin esiin. 


Hevosavusteiseen toimintaan liittyen, Katjalle tulee mieleen myös esimerkki GC-menetelmien toimivuudesta: 

Yhden asiakkaan kanssa menimme katsomaan, että olisiko laumassamme sellaista hevosta, jonka kanssa hän haluaisi tutustua lähemmin. Meitä vastassa oli heti 2 meidän isompaa hevostamme, jotka ottivat häneen avoimesti kontaktia. Asiakas ei reagoinut niiden vuorovaikutukseen lainkaan, vaan käveli suoraan taaempana omissa oloissaan olevan ponin luo, ja ilmoitti haluavansa toimia sen kanssa. Tämän tilanteen jälkeen pääsimme käymään hyvää keskustelua tärkeistä asioista, liittyen ystävyyssuhteisiin, vuorovaikutukseen ja torjutuksi tulemisen kokemuksiin. 


Oman alansa toimijoille Katja haluaa antaa seuraavanlaisia vinkkejä:

Tehkää mikä itsestä tuntuu oikealta ja hyvältä, ja luottakaa omaan tekemiseen. Miettikää mitä asiakas on tilannut ja mistä ollaan sovittu, mistä palvelusta asiakas maksaa. Eläin- ja luontoavusteinen työ on kiinnostavaa ja ihmiset hakeutuvat sen piiriin. Joskus tämä innostus menetelmästä hämärtää sen mitä on se osaaminen mitä itsellä on, ja mitä asiakkaille tarjotaan. Luonto- ja eläinavusteisuus on laatua ja lisäarvoa tuova työkalu ja menetelmä, mutta ei se varsinainen palvelu mitä asiakkaat ostavat. Esimerkiksi minulta ostetaan psykoterapiapalveluita tai työnohjaajan koulutukseen pohjautuvia palveluita, eikä hevosavusteista palvelua. 


Eläimen hyvinvointi on eläinavusteisissa palveluissa kaiken lähtökohtana: 

Eläinten täytyy olla terveitä psyykkisesti ja fyysisesti kun ne osallistuvat asiakastyöhön. Tähän pyritään sillä, että eläimet saavat elää mahdollisimman lajityypillistä elämää. Myös ohjaajan rooli eläinten kanssa työskentelyssä on todella tärkeä, hänen tulee tuntea eläimet ja muodostaa luottamuksellinen suhde niihin. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan tehdä vaikeitakin asioita yhdessä. Eläimet saavat turvaa ja tukea ohjaajasta, kun työskennellään yhdessä asiakkaan kanssa. 

 

 


Kiitos Katjalle, Kotatulen toiminnan esittelystä! Mikäli haluat osallistua juttusarjaamme, ota yhteys Tomiin: viestinta@gcfinland.fi tai puh. 050 551 7899. 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: