KASVUUN - Kestävää kasvua maaseudulle

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » KASVUUN - Kestävää kasvua maaseudulle

Hankkeen nimi
KASVUUN - Kestävää kasvua maaseudulle

Muut hankkeen toimijat ja organisaatiot:
 
ProAgria Etelä-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset 
 
Lyhyt hankekuvaus:

 

KASVUUN – hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun elinvoimaa yrittäjyyttä vahvistamalla sekä tukea yritysten kilpailukykyä ja kasvua. Hanke uudistaa ja monipuolistaa maaseudun yritystoimintaa ja vahvistaa yritysten ja alan yhteistyökulttuuria sekä luo uusia verkostoja ja kumppanuuksia.

Hankkeessa tehdään yrityskohtaisia tarvekartoituksia ja järjestetään webinaareja sekä info- ja yrittäjätilaisuuksia. Lisäksi toteutetaan pienryhmätoimintaa, benchmarkkausvierailuja yrityksiin sekä opintomatkoja. Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta työpaketista: Yritysten kilpailukyky ja kasvu, Vertaissparraukset - Yritystoiminnan kehittäminen ja osaamisen lisääminen sekä Verkostojen rakentaminen ja kumppanuuksien vahvistaminen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan ja Keski-Suomen maaseutualueiden luonto- ja elämysmatkailu- sekä luontoa toiminnassaan hyödyntävät hyvinvointialan , ruokapalvelu- ja elintarvikealanyrittäjät sekä toimintaansa aloille laajentavat mikro- ja pk-yrittäjät.


 
Linkki hankkeen nettisivuille:
 
www.tts.fi/kasvuun
 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueiden välinen
Keski-Suomi Pirkanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2024

Hankkeen päättymisvuosi
2025

yhteistyössä mukana: