Koulutuksen kehittämishanke

Etusivu » Osaaminen » Koulutuksen kehittämishanke

Green Care –korkeakoulutuksen valtakunnallista mallia kehitettiin vuosien 2015-2018 aikana

 

Yhteisen koulutushankkeen tavoitteena oli kehittää valtakunnallisesti yhtenäinen, joustava Green Care –koulutus alan toimijoille. Kehitystyö sisälsi sekä koulutusmallin että koulutusmateriaalien kehittämisen. Hankkeen aikana muodostettiin koulutustoimijoiden yhteistyöverkosto, jonka kautta koulutusta tullaan tarjoamaan myös jatkossa.

 

Koulutusmallia kehittävät yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

 

Hankkeen aikana pilotoitiin 30 op korkea-asteen opintoja (8.8.2016 – 2.6.2017), ja lisäksi 10 op ylemmän korkea-asteen opintoja (14.8.2017 – 9.11.2017). Koulutukseen kuuluvat lähipäivät järjestettiin saman sisältöisinä seitsemällä eri paikkakunnalla (Rovaniemi, Kajaani, Kokkola, Seinäjoki, Pori, Jyväskylä ja Mikkeli).

 

Valtakunnallista hanketta osarahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).

 

Koulutuksen teemat

1. Green Care -perusteet 5 op
 • GC –käsitteet, termit ja toimiala, yhteys muihin toimialoihin
 • Toiminta Suomessa ja kansainvälisesti, tutkimusperusta, toimijaesimerkkejä
 • Ihmisen ja ympäristön välinen suhde, Green Caren vaikuttavuus
 • Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontosuhde
2. Green Care -toimintaympäristöt 5 op
 • Toimintaympäristön vaatimukset, ympäristövastuullisuus ja kestävyys
 • Fyysinen ja sosiaalinen toimintaympäristö, asiakasymmärrys
 • Toimintaympäristöjen reunaehdot ja palvelujärjestelmät
 • Ostaja- ja kuluttajanäkökulmat, rahoitusmallit ja mahdollisuudet
 • Toimintaympäristökartoitus ja Green Care potentiaalit
3. Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 10 op
 • Green Care menetelmät ja niiden käyttö (vaikuttavuus, turvallisuus, kehittäminen, laatu, lainsäädäntö, vastuullisuus)
 • Luontoavusteisuus, Eläinavusteisuus
 • Maatilat hyvinvoinnin lähteenä, Viherympäristöt hyvinvoinnin lähteenä
 
4. Asiakaspalvelu- ja ohjaustyö 5 op
 • Erilaiset asiakkaat ja asiakkaan kohtaaminen
 • Turvallisuus, vastuut ja velvoitteet
 • Ammatillisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus
 • Johtaminen, oma jaksaminen, verkostot ja yhteistyö
 • GC-toiminnan ohjaaminen (Luontoympäristön vaikutus vuorovaikutukseen, erityisryhmät…)
5. Green Care -yrittäjyys ja palvelumuotoilu 5 op
 • Green Care -palvelun erityispiirteet, tavoitteellisuus, yhteistyö
 • Innovointi ja kehittäminen ja toiminnan arviointi
 • Liiketoiminta, yrityspalvelumahdollisuudet, markkinointi, viestintä
 • Palvelumuotoilu ja tuotekehitys, hinnoittelu ja rahoitusmallit
 • Työkirja, omavalvonnat, palautteet ja muut dokumentoinnit
6. Green Care -ohjaaja- ja kouluttajakoulutus (erillinen 10 op moduuli)
 • Green Care koulutus, pedagogiikka ja koulutusteoriaa
 • Opetuksen ja ohjauksen laatu sekä toiminnan arviointi
 • Opetukseen ja ohjaukseen sovellettavat menetelmät ja ympäristöt
 • Erilaiset oppijat ja toimijat
 • Opetuksen ja ohjaustoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

 

 

 

Lisätietoa

www.greencarekoulutus.fi

yhteistyössä mukana: