Wikman, Ingela. Green Care gårdar som framtidens vårdproducent: vetenskaplig litteraturstudie över nordiska rehabiliteringsgårdar

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Wikman, Ingela. Green Care gårdar som framtidens vårdproducent: vetenskaplig litteraturstudie över nordiska rehabiliteringsgårdar

Aineiston nimi: Wikman, Ingela. Green Care gårdar som framtidens vårdproducent: vetenskaplig litteraturstudie över nordiska rehabiliteringsgårdar

Green Care är ett paraplybegrepp som använder djuren, naturen, trädgårdar och gårdar på landsbygden för att rehabilitera människors fysiska och mentala hälsa. Green Care gårdar erbjuder sårbara människor olika interventioner med djur och natur för att upprätthålla välbefinnandet. Syftet är att kartlägga och fördjupa kunskapen om sårbara klienters interaktioner med djur samt erfarenheter av rehabilitering av djurassisterade interventioner på nordiska Green Care gårdar. Forskningsfrågorna är vilken typ av klienter och rehabilitering med vilka djur gynnas specifika klientgrupper av och vilka resultat fås av djurassisterade interventioner på nordiska Green Care gårdar? Metoden är en litteraturstudie med systematiskt upplägg och via sökmaskiner i elektroniska databaser och manuell sökning inkluderas 16 vetenskapliga artiklar inom djurassisterade interventioner på Green Care gårdar. Resultaten visar att produktionsdjur som kor och får används främst inom rehabiliteringen av minnessjukdomar och mental ohälsa medan hästar används vid drogmissbruk och mental ohälsa. Tre olika Green Care modeller analyseras som gårdsarbete med minnes och cancersjukdomar, mental ohälsa och drogmissbruk, djurassisterade interventioner för klienter med mental ohälsa och hästassisterade interventioner för klienter med drogmissbruk, mental ohälsa och neurologiska sjukdomar. Dessa interventioner har en positiv inverkan på klienternas välbefinnande på olika sätt. Sju olika teman från resultaten klassificeras som bemästring och hantering, förbättringar i mentala hälsa, förbättringar i fysisk hälsa, struktur i vardagen, känslan av riktigt jobb, sociala vinster och stöd från djur och natur. Green Care gårdar och interventioner med produktionsdjur och häst används på ett framgångsrikt sätt i Norden för att stödja sårbara klienters mentala och psykiska hälsa. Ur ett holistiskt perspektiv skapas ett bättre välbefinnande, bemästring och hantering av livet för klienter med djurassisterade interventioner.

 

Wikman, Ingela. Green Care gårdar som framtidens vårdproducent: vetenskaplig litteraturstudie över nordiska rehabiliteringsgårdar. Arcada Yrkeshögskola.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2022 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Maatilan käyttö

Julkaisupaikka
Arcada Yrkeshögskola

yhteistyössä mukana: