Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä 01

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä 01

Hankkeen nimi
Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä 01

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus

 

Yhteystiedot

maija.lipponen@luke.fi; elina.vehmasto@luke.fi

Maija: +358295322024; Elina +358295326613

 

Verkkosivut

https://www.luke.fi/projektit/terveysmetsa-01/

 

Hankkeen kestoaika

1.8.2021 - 31.8.2023

 

Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä -hankkeessa edistetään luontoperustaisten menetelmien ja toimintamallien hyödyntämistä haastavassa asemassa, erityisesti työelämän ulkopuolella, olevien kanssa työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työssä.

 

Hankkeen päätavoitteena on lisätä osaamista ja toimijoiden välistä yhteistyötä moniammatillisten palvelujen kehittämiseksi työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi. Hankkeen kohderyhmää ovat sosiaali- ja terveysalan sekä työllisyyspalveluiden ammattilaiset, jotka kohtaavat haastavassa asemassa olevia asiakkaita työssään. Asiakkaiden hyvinvointia, toimintakykyä ja aktiivisuutta tukemalla edistetään heidän valmiuksiaan työllistyä. Tähän pyritään kehittämällä luontoa ja eläimiä hyödyntäviä interventioita työkaluksi sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Lisäksi luodaan ja pilotoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden sekä kuntien ja muiden luontoympäristöistä vastaavien tahojen kanssa yhteistyössä toteutettavia terveysmetsä-toimintamalleja.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Kainuu

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2023

yhteistyössä mukana: