Hankkeen nimi
Strandhemmodellen

Ohjelma/Rahasto
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)


Hankenumero
212334


Aloituspäivämäärä
01.01.2023


Loppumispäivämäärä
30.09.2024


Onko kyseessä Leader-hanke?
Kyllä


Toimenpide
Kehittämishanke


Alatoimenpide
7.4 Maaseudun palvelut


Toimenpiteen tyyppi
Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

 

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

 

Hankeluonne
Paikallinen/Alueellinen

Utveckling av Strandhemsmodellen som social innovation vid lägergården Strandhem i Närpes. Modellen bygger på att man via organiserad verksamheten vid den gamla lägergården integrerar olika grupper av människor och med hjälp av naturbaserade vårdmetoder skapar en meningsfull tillvaro. Målet är att utveckla en modell av hållbar verksamhet som i framtiden eventuellt kan implementeras till andra organisationer/ verksamhetsplatser i förmån av landsbygdsutveckling nationellt. Modellen utvecklas genom att allokera en verksamhetsledare för ett halvt årsverke för att bedriva året-om verksamheten. Utvecklingsåtgärderna innefattar strukturering av resurser, utveckling av samarbete med andra organisationer samt fortsatt holistisk utveckling av den sociala innovationen.

 

Strandhem-mallin kehittäminen sosiaalisena innovaationa Strandhemin leirillä Närpiössä. Malli perustuu eri ihmisryhmien integroimiseen vanhan leirintäpihan järjestäytyneen toiminnan kautta ja luontopohjaisten hoitomenetelmien avulla mielekkään olemassaolon luomiseen. Tavoitteena on kehittää kestävän toiminnan malli, jota voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti soveltaa muihin organisaatioihin/toimipaikkoihin maaseudun kehittämisen hyväksi valtakunnallisesti. Mallia kehitetään siten, että yritysjohtaja hoitaa ympärivuotista liiketoimintaa puoli vuotta. Kehittämistoimenpiteitä ovat resurssien jäsentäminen, yhteistyön kehittäminen muiden organisaatioiden kanssa ja sosiaalisen innovaation jatkuva kokonaisvaltainen kehittäminen.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Ministeriö

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2023

Hankkeen päättymisvuosi
2024

yhteistyössä mukana: