Pärnänen, Jenny. Ikäihmisten kokemuksia koira-avusteisesta fysioterapiasta.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Pärnänen, Jenny. Ikäihmisten kokemuksia koira-avusteisesta fysioterapiasta.

Aineiston nimi: Pärnänen, Jenny. Ikäihmisten kokemuksia koira-avusteisesta fysioterapiasta.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Hiirosenkodissa asuvien ikäihmisten kokemuksia koira-avusteisesta fysioterapiasta. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena tutkimuksena teemahaastattelun ja havainnoinnin keinoin.

 

Pärnänen, J. 2019 Ikäihmisten kokemuksia koira-avusteisesta fysioterapiasta. Opinnäytetyö. Oulun Ammattikorkeakoulu.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot
Fysiologinen kuntoutus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Oulun ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: