Eläinavusteiset menetelmät

Etusivu » Green Care » Menetelmät » Eläinavusteiset menetelmät

Eläin rinnallakulkijana 

  • Tutkimuksissa on todettu, että jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä rauhoittavia vaikutuksia. Eläimen kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea. Esimerkiksi lasten sairaalakokemuksia on voitu helpottaa ottamalla käyttöön eläinten luontaiset kyvyt elämänilon ja hyvänmielen tuojina.
  • Rauhoittumista tukee eläinsuhteiden luotettavuus. Eläimen tarjoama lohtu ja läheisyys ovat jatkuvasti saatavilla. Niihin voi turvautua silloinkin, kun ihmissuhteissa on vaikeuksia.  
  • Kommunikaatiota helpottaa osaltaan sanojen puuttuminen. Vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, joka on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Eläin ei myöskään arvioi ja luokittele ihmisiä sosiaalisen aseman ja ulkonäön perusteella. 
  • Läsnäolo on eläimille luontevaa. Niiden muisti ja ajattelu toimivat pitkälti assosiaatioiden perusteella, kun taas ihmisellä on kyky siirtyä ajattelun ja tarinoiden varassa menneeseen ja tulevaan. 
  • Ihmisen hyvinvointia tukee myös eläimen tuoma rytmitys päivään. Perustarpeet: ravinto, riittävä lepo ja liikunta ovat samanlaisia kuin ihmiselläkin. 
  • Turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy samalla haasteellisuutta. Tämä yhdistelmä motivoi tehokkaasti uusien asioiden kokeiluun ja avaa siten mahdollisuuden uuden oppimiseen. Eläinavusteisuus ei ole aina vakavaa puurtamista, vaan usein myös jaettuja ilon ja naurun hetkiä. Näiden tukemana on oman tekemisen rajoja mahdollista lähteä laajentamaan.
  • Eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen on keskeinen eläinavusteisen terapian ja toiminnan edellytys. Ainoastaan virkeä ja tasapainoinen eläin voi olla tukena asiakkaiden kuntoutumisessa. 

Eläinavusteinen terapia 

Eläinavusteisesta terapiasta (Animal Assisted Therapy, AAT) on kysymys silloin, kun terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saanut terapeutti käyttää eläimiä työssään apuna. Hoidettavalla on diagnoosi, hoidolla on tavoite ja edistymistä seurataan järjestelmällisesti. 

 

Eläimen mukaantulo muuttaa kuntoutustilannetta monella tavoin. Puhumisen ohella voidaan hyödyntää toiminnan ja siihen liittyvien elämysten kautta tapahtuvaa oppimista. Eläimen kanssa työskenneltäessä on mahdollista saada esille myös sellaista tunnetason tietoa, jolle ei vielä ole sanallista ilmaisua. Eläimen reagoidessa näihin asia voidaan terapeutin tuella ottaa tietoisen työstämisen pariin.

 

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa, ja asiakkaan diagnoosiin perustuvaa kuntoutusta. Terapeutin koulutuksesta riippuen työssä painottuvat erilaiset tavoitteet. Ratsastusterapiaa voidaan käyttää muun muassa fysio-, toiminta- ja psykoterapiassa. Myös koulutuksen käyneet sosionomit,  

sairaanhoitajat tai opettajat saavat oikeuden käyttää ratsastusterapeutti -SRT-nimikettä.  

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennalta ehkäisevä tai korjaava sosiaalisen kuntoutuksen toimintamuoto, jossa talliyhteisö kokonaisuudessaan ja siellä tehtävä työ on otettu kuntouttavaan käyttöön.

 

 

 

 

 

 

 

Eläinavusteinen toiminta

Eläinavusteista toimintaa (Animal Assisted Activity, AAA) on Suomessa muun muassa ystävä- ja kaverikoirien toiminta. Eläinvierailujen avulla käydään esim. laitoksissa piristämässä asukkaiden arkea.  Eläinavusteisessa toiminnassa voi olla mukana erilaisia eläimia: esimerkiksi koiria, kissoja, lampaita, kanoja ja alpakoita. Eläinavusteinen toiminta parantaa ihmisten hyvinvointia, antaa virikkeitä ja nostaa elämänlaatua. 

 

 

Alan järjestöjä

 

 

 

 

 

 

 


Lisätietoa

Esimerkkejä eläinavusteisuudesta.

 

Jenna Rantasuomela. 2016. Kesäeläimet hoivatyön tukena. Opas kesäeläinten hankintaan. OAMK ja Vihreä Veräjä, Sininauhaliitto.

 

 

 

 

yhteistyössä mukana: