Hankkeen nimi
Nordic Nature Health Hub

Hankkeen päätoteuttajat

Luonnonvarakeskus (Luke)

EU Interreg Botnia-Atlantica

 

Muut toteuttajat

Centria amk

Vaasan yliopisto/Lèvon-instituutti

Kristinestads Näringslivcentral Ab

Kristiinankaupungin elinkeinokeskus

Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå universitet

Västerbottens läns landsting

Länsstyrelsen i Västerbotten

Hushållningssällskapet Norrbotten- Västerbotten

 

Yhteystiedot

Pia Smeds

pia.smeds(at)luke.fi

puh. 029 532 6549

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/hubben/

 

Hankkeen kestoaika 01.09.2018 - 31.08.2021

 

Hankkeen kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on tuoda esiin ja kehittää alueen luonto- ja kulttuuriperintöä uuden tyyppisen matkailuelinkeinon avulla, jossa käytetään ennen kaikkea luontoa ihmisen terveyden edistämiseen. Luonto ja kulttuuri tuodaan yhä useampien ihmisten ja uusien kohderyhmien saataville osallistumalla terveys- ja luontomatkailualojen yrittäjien palveluihin.

 

Hankkeen tarkoituksena on perustaa terveys- ja luontoyrittäjille pohjoismainen virtuaalinen työkalupakki Nordic Nature Health Hub, joka sisältää helposti saatavilla olevaa ja ymmärrettävää mitattua tietoa luonnon terveysvaikutuksista sekä uusia työkaluja (kartta, interaktiivinen sovellus, käsikirja ja kursseja) terveys- ja luontoyrittäjille.

 

 

 

 

 

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen
Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu EU-rahoitus Maakuntaliitto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tutkimus Koulutus Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2021

yhteistyössä mukana: