Lehto, Armi. Green Care osaksi sosiaalityötä? - Luontoon tukeutuvat työmenetelmät ja paikallinen erityisyys

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Lehto, Armi. Green Care osaksi sosiaalityötä? - Luontoon tukeutuvat työmenetelmät ja paikallinen erityisyys

Aineiston nimi: Lehto, Armi. Green Care osaksi sosiaalityötä? - Luontoon tukeutuvat työmenetelmät ja paikallinen erityisyys

Pro gradu –tutkielman tarkoitus on ollut kartoittaa luontoon tukeutuvien työtoimintojen ja siihen kuuluvan Green Care –tematiikan 1. tuntemusta 2. hyödyntämistä sekä 3. merkityksiä ja mahdollisuuksia sosiaalityössä erityisesti Lapissa. Työlläni olen osaltani pyrkinyt tuomaan Green Care –konseptia sosiaalityön tutkimukseen uusien työmuotojen kehittämistä ajatellen ja se on toteutunut osana Green Care osana lappilaisia elinkeinoja –hanketta. Tutkimus on toteutunut Mixed Methods –tyyppisenä, kvantitatiivista ja kvalitatiivista aineistoa yhdistävänä kyselytutkimuksena. Kysely on tehty Lapin sosiaalityöntekijöille alkuvuodesta 2012.

 

Lehto, A. 2012. Green Care osaksi sosiaalityötä? : luontoon tukeutuvat työmenetelmät ja paikallinen erityisyys.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2012 vuosi

Palvelumuodot
Sosiaalinen kuntoutus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Lapin yliopisto

yhteistyössä mukana: