LuontoMieli - Mielenterveyttä ja hyvinvointia luonnosta

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » LuontoMieli - Mielenterveyttä ja hyvinvointia luonnosta

Hankkeen nimi
LuontoMieli - Mielenterveyttä ja hyvinvointia luonnosta

Hankkeen kesto: 19.12.2022 - 31.12.2024

 

Päätoteuttaja: Vaasan yliopisto

 

Hankepartnerit: VAMK, Mielle ry.

 

Rahoitus: Leader, Mielle ry, Keskitien säätiö

 

Kokonaisbudjetti: 150 000 €

 

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Riku Niemistö, Yliopettaja (Sosiaali- ja terveysalan yksikkö)

 

Puhelin: +358 207 663 396,

 

Sähköposti: riku.niemisto@vamk.fi

 

Lisätietoja: https://www.vamk.fi/hanke/luontomieli/

 

Green Care -toiminnassa hyödynnetään luontoympäristöjä, maatiloja, puutarhoja ja eläinavusteisuutta ihmisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseen ja ylläpitämiseen. Green Care -toimintamuotoja on viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty ja tutkittu aktiivisesti sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti, ja onnistuneita palvelukokeiluja on toteutettu mm. Pohjanmaalla Leader-rahoitteisessa Luonnollista tukea elämään – Naturligt stöd för livet (LuoNa 2017-2021) -hankkeessa.

 

Tarve laajentaa ja vakiinnuttaa Green Care -toimintaa osaksi erilaisia sote- ja kasvatuspalveluita on noussut vahvasti esiin aikaisemmin toteutetuissa selvityksissä ja kokeiluhankkeissa. Yrittäjät tarvitsevat tukea kontaktien luomisessa toiminta-alueensa sote-toimijoihin ja muihin potentiaalisiin asiakasorganisaatioihin, joiden asiakkaat voisivat merkittävästi hyötyä lähellä tuotetuista luontolähtöisistä palveluista. Pohjanmaalla erityisesti mielenterveyden kasvavat haasteet ovat lisänneet tarvetta uusille vaikuttaville mielenterveys-kuntoutuksen tukimuodoille.

 

Tällä hankkeella pyritään vastaamaan näihin tarpeisiin laajentamalla ja syventämällä aikaisemmissa hankkeissa aloitettua paikallisten Green Care -palvelumallien kehittämistyötä ja vahvistamalla alueen osaamista ja yhteistyöverkostoja. Yhteinen tahtotila kokoaa Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, maakunnallisesti toimivan Mielle ry:n, Vaasan kaupungin, Green Care -yrittäjät ja alueen moniammatilliset verkostot luomaan yhdessä kustannustehokkaita sektorirajat ylittäviä ratkaisuja, jotka perustuvat tutkimukseen, paikalliseen osaamiseen ja kokemustietoon, ja joita voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2022

Hankkeen päättymisvuosi
2024

yhteistyössä mukana: