Luontohoiva & Luontovoima

Etusivu » Green Care » Luontohoiva & Luontovoima

Green Care sisältää tavoitteiltaan ja asiakasryhmiltään erilaisia palveluita

Green Care -termin suomenkielisinä vastineina käytetään Luontohoivan (Vihreän hoivan) ja Luontovoiman (Vihreän voiman) -käsitteitä.

Luontohoivan palvelut tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaisuudessa

  • Luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä voidaan käyttää terapian ja kuntoutuksen tarpeisiin 
  • Hoivalaitoksissa ja tuetun asumisen yksiköissä voidaan hyödyntää luonnon tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaiden elämänlaadun parantamiseen ja omatoimisuuden tukemiseen
  • Sosiaalipalveluissa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa luonnon voimavaroja voidaan käyttää monella tavalla toiminnan tukena

Palvelut, joilla luontolähtöisiä toimintamuotoja sovelletaan, voivat kuulua monelle eri toimialalle.

 

 

 

 

 

Luontovoimasta terveyttä ja hyvinvointia

  • Ennalta ehkäiseville ja terveyttä tukevien hyvinvointipalveluiden kehittämiselle on selkeä tarve. Suomalainen luonto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monenlaiseen luonnossa tapahtuvaan virkistymiseen, elpymiseen ja voimaantumiseen. Luontoelämyksiin pohjautuvilla palveluilla voidaan tukea vaikkapa työssäkäyvien jaksamista, suojata mielenterveyden ongelmilta tai auttaa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä
  • Luonnonympäristöjä ja eläimiä voidaan hyödyntää myös kasvatustyössä. Koulun ulkopuolinen oppiminen, esimerkiksi luontoretket ja maatilavierailut tarjoavat omakohtaisia elämyksiä ja kokemuksellista oppimista, mikä täydentää koulun tietopainotteista opetusta. Luontosuhteen syvenemisen ohella voidaan opetella myös sosiaalisia taitoja.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yhteistyössä mukana: