Kallioinen, Meri & Kaisanlahti, Elina. Lempeää liikettä ja läsnäoloa luonnossa: Mielenterveyttä tukeva luontoryhmä

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Kallioinen, Meri & Kaisanlahti, Elina. Lempeää liikettä ja läsnäoloa luonnossa: Mielenterveyttä tukeva luontoryhmä

Aineiston nimi: Kallioinen, Meri & Kaisanlahti, Elina. Lempeää liikettä ja läsnäoloa luonnossa: Mielenterveyttä tukeva luontoryhmä

Tämän fysioterapian alan opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä luontoon kuntoutumisen ympäristönä. Opinnäytetyön avulla halutaan kannustaa kuntoutusalan ammattilaisia hyödyntämään luonnon hyvinvointivaikutuksia työssään.

 

Opinnäytetyöprojekti toteutettiin yhteistyössä oululaisen Mielenvireys ry:n kanssa. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa fysioterapeuttinen ryhmäkokonaisuus, sekä luoda ryhmätoimintasuunnitelma opinnäytetyöntekijöiden käyttöön sekä Mielenvireys ry:n hyödynnettäväksi luontolähtöisissä toiminnoissa.

 

Ryhmän tavoitteena oli luonnon hyvinvointivaikutuksia, fysioterapeuttisia menetelmiä ja psykofyysistä lähestymistapaa hyödyntäen edistää osallistujien hyvinvointia ja toimintakykyä. Tavoitteena oli myös kannustaa ryhmäläisiä omatoimiseen luonnossa liikkumiseen ja tuoda lähiluontoa osallistujille tutuksi.

 

Kallioinen, M. & Kaisanlahti, E. 2021. Lempeää liikettä ja läsnäoloa luonnossa: Mielenterveyttä tukeva luontoryhmä. Oulun ammattikorkeakoulu.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2021 vuosi

Palvelumuodot
Fysiologinen kuntoutus, Sosiaalinen kuntoutus, Tavoitteellinen luontoliikunta,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Oulun ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: