Eko- ja ympäristöpsykologia, menetelmäosuus (9 op)

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Eko- ja ympäristöpsykologia, menetelmäosuus (9 op)

Esittely

Eko- ja ympäristöpsykologia -koulutuksen menetelmäosuudessa tutustutaan teoreettisesti ja kokemuksellisesti erilaisiin luontolähtöisiin ja näyttöön perustuviin menetelmiin (mm. Luonnosta Virtaa -menetelmät). Menetelmäosuuteen osallistumisen edellytys on teoriaosuuden suorittaminen (tai vastaavat tiedot). Menetelmäosuus antaa valmiudet käyttää ja soveltaa ammatillisesti luontolähtöisiä menetelmiä, jotka perustuvat eko- ja ympäristöpsykologiaan.

 

Kohderyhmä: Menetelmäosuus on suunnattu Sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaisille ja sen suorittamiseen vaaditaan teoriaosuuden suorittaminen tai vastaavat tiedot.

 

Ajankohta ja kesto: 15.8.-15.11.2024

 

Laajuus: 9 op

 

Linkki koulutusta koskeville sivuille: https://hsky.fi/kurssit/terveys-ja-sosiaaliala/mieli-ja-psykologia/eko-ja-ymparistopsykologia-menetelmaosuus-9-op/

 

Menetelmäosuus sisältää kaksi lähiopetuspäivää luonnossa. Muut koulutuspäivät järjestetään etäopetuksena.

 

Koulutuksen hakuaika päättyy 7.8.2024 klo 10:00.

Maakunta
UusimaaValtakunnallinen

Palvelumuodot
HoivapalvelutVoimapalvelut

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
950e

yhteistyössä mukana: