Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Green Care oman merkityksen ja minän löytymisen tukena – jäsenesittelyssä Kasvunpolku Oy 

Pohjois-Savossa, Kuopiossa toimiva Kasvunpolku Oy on monialainen sosiaali- ja terveysalan yritys.

 

Tuotamme sosiaali- ja terveyspalveluita sekä koulutus- ja hyvinvointipalveluita. Green Care -menetelmät ovat olleet osana toimintaa vaikuttavuutensa ja monipuolisten mahdollisuuksien vuoksi jo pitkään. Yrityksessä toimii Green Care koordinaattori, joka kehittää ja koordinoi Green Care -menetelmien käyttöä palveluissamme. Tulossa on koulutuksia muun muassa eläinavusteisista menetelmistä lastensuojelussa sekä Green Care -painotteinen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus, avaavat yrityksen toimitusjohtaja Salla Kolmakow ja Green Care toimintaa kehittävä Piia Nissinen Kasvunpolun toimintaa.

 

Olemme valinneet luontoperustaiset toiminnot niiden vaikuttavuuden, osallistavuuden, toiminnallisuuden, elvyttävyyden, voimauttavuuden, kuntouttavien vaikutusten, yhteisöllisyyden, vuorovaikutteisuuden ja monien muiden positiivisten vaikutusten vuoksi, Piia ja Salla nostavat esille luontolähtöisten toimintojen merkitystä toiminnalleen. Green Care -interventiot tuovat asiakaskohtaamisiin aitoa vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja onnistumisen kokemuksia. Luonto- ja eläinavusteisuus lisää asiakkaidemme hyvinvoinnin lisäksi myös työntekijöiden hyvinvointia ja työssä jaksamista.

 

Yrityksen toimijat ovat kouluttautuneet laajasti luontolähtöisten palveluiden tuottamiseen. Useammalla työntekijällä yhdistyy sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto eläin-, hevos- tai maatalousalan tutkintoon. Toimijat ovat täydentäneet osaamistaan muun muassa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan®, Green Care toimijakoulutuksen, HeLMi-ohjaajan®, SFAT, koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ja eläinavusteisen hyvinvointipalvelun tuottamisen koulutuksien avulla.

  

Green Care -sateenvarjokäsitteen alla voidaan toteuttaa monenlaisia erittäin vaikuttavia interventioita erityistä tukea tarvitseville asiakkaillemme. Terapiasta, toiminnanohjauksesta ja tukipalveluista saadaan luotua vaikuttavia kokonaisuuksia Green Care -menetelmiä hyödyntäen. Asiakkaamme hyötyvät luontoperustaisesta toiminnasta monipuolisesti. Menetelmät tukevat perustyötämme kuntoutuksen tukemisessa osallistaen, elvyttäen, voimaannuttaen ja luoden pystyvyyden tunteita, Piia ja Salla kertovat.

  

Yrityksen Green Care -palvelut, käytetyt menetelmät ja asiakasryhmät

Kasvunpolku Oy tuottaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan palveluita, eläinavusteista neuropsykiatrista valmennusta, luonto- ja eläinavusteista toimintaterapiaa sekä luonto- ja eläinavusteista pedagogiikkaa.  Monialainen työryhmät hyödyntävät Green Care -menetelmiä kuntoutuksessa ja terapiassa. Asiakasryhminä ovat sosiaalipalveluiden sekä lastensuojelun palveluiden piirissä olevat asiakkaat, perhekuntoutuksen ja perhetyön avopalveluiden asiakkaat, lastensuojelun sijaishuollon yksiköiden asukkaat sekä täydennyskoulutuksia käyvät asiakkaat. 

 

Kasvunpolku on toiminut vuodesta 2005 alkaen ja Green Caren alle asettuvat menetelmät ovat olleet luonto-, maaseutu- ja eläinavusteisuuden merkeissä mukana toiminnan alkumetreiltä saakka. Tällä hetkellä meillä on käytössä hevosavusteiset toiminnot Kasvunpolun oman hevoslauman kanssa, mutta myös työntekijöiden omien hevosten avulla. Työntekijöiden mukana töissä kulkevat ”halikoirat- ja kissat” ja koulukoirat. Lisäksi meillä on käytössä rajaton määrä mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen. Toinen nuortenkotimme vastaanottaa myös nuoria ja lemmikkejä. Tällä hetkellä nuortenkodillamme asuu koira ja leopardigekko yhdessä omistajiensa kanssa, Piia kertoo.

 

Nuortenkotien sijoittelussa on huomioitu luonnon läheisyys ja luonnon hoitava merkitys. Yritys on ottamassa suurta kehitysharppausta kokonaan Green Care -toiminnalle suunniteltujen uusien toimitilojen myötä. Kuopiossa sijaitsevan Koivumäen Kartanon tiluksille on rakentumassa eläinavusteiden toiminnan toimintakeskus, jonka yhteydessä on monipuoliset mahdollisuudet luontoavusteisen toiminnan hyödyntämiseen kaikista Kasvunpolun yksiköistä.

  

Asiakaskohtaisia tavoitteita mielen ja kehon tasolla

Asiakaskohtainen tavoitteidenasettelu lähtee aina asiakkaan yksilöllisistä tarpeista.

 

Jaamme asiakaskohtaiset tavoitteet psyykkisiin, sosiaalisiin ja fyysisiin tavoitteisiin ja jokaisen asiakkaan kohdalla tavoitteiden laatimisessa huomioidaan asiakassuhteen laajemmat tavoitteet. Green Care -toiminnan tulee tukea asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista ja hyvinvoinnin edistämistä. Eläin- ja luontoavusteisilla menetelmillä pääsemme vaikuttamaan monenlaisiin elämäntaitojen tavoitteisiin sekä mielen, että kehon tasolla, Piia ja Salla kertovat.

  

Mielekkyyttä ja vaikuttavuutta Green Care -toimintamallin avulla

Kasvunpolussa on huomattu, että asiakkaat ovat todella mielellään mukana Green Care -toiminnassa ja kokevat sen vaikuttavaksi. Vaikuttavuus on todennettavissa esimerkiksi toimintakykyä tai psyykkistä vointia arvioidessa. Esimerkiksi terapia- ja oppimistilanteissa tekemisen merkityksellisyys korostuu. Toiminnan kautta asiakkaalle tulee vahva osallisuuden ja pystyvyyden tunne. Eläinavusteisessa toiminnassa hyvinvoinnin tuottaminen eläimille lisää myös asiakkaan itsensä hyvinvointia ja sen myötä päästään tarkastelemaan oman hyvinvoinnin perusteita.

 

Kasvupolku Oy:n tavoite on rakentaa Green Care -toiminnasta asiakas- ja ryhmäkohtaisia prosesseja, joissa asiakas pääsee kokemaan oman merkityksellisyytensä toiminnan toteutumisessa. 

    

Onnistuneita esimerkkejä asiakaskohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta on paljon

Viimeisimpänä esimerkkinä Piia ja Salla kertovat eläinavusteisen neuropsykiatrisen valmennuksen asiakkaasta, jossa pulmina ovat olleet psyykkiset haasteet koulun ja vuorovaikutuksen suhteen.

 

Koira-avusteisen toiminnan avulla päästiin yllättävän nopeasti kohti tavoitteita eli koira-avusteiset aamuheräämiset, osittainen opiskelu koulukoiran kanssa, koiratoiminnan toimiminen kannustimena normaaliin kouluun lähtemisessä ja ryhmässä olemisessa. Koiran läsnäolo hillitsee tunteenpurkauksia, pitää vuorovaikutuksen ystävällisenä vaikeista tai harmittavista asioista huolimatta. Lisäksi koiralta saa läheisyyttä ja turvaa itselle haastavien tilanteiden sietämiseen ja koira-avusteisesti on helpompi puhua omista haasteistakin.

 

Koulukoira-aamuina lapsi pomppaa aamulla reippaana ylös sängystä, koska tietää, että tänään koulukoira on mukana kertaamassa esimerkiksi enkun sanakokeeseen koira-avusteisen lapputehtävän merkeissä ja sen jälkeen saattamassa häntä kouluun. Onnistuneen koulupäivän jälkeen lapsi pääsee vielä palkinnoksi koira-avusteiseen yksilöohjaukseen, jossa lähdemme koiran kanssa luontoon seikkailemaan ja purkamaan energiaa, Piia taustoittaa toimintamallin hyötyjä.

  

Kokeile, mutta muista myös eettiset näkökulmat

Salla ja Piia kannustavat myös muita rohkeasti kokeilemaan luonnon ja eläinten hyödyntämistä toiminnassaan. Luontoperustainen toiminta ei aina edellytä pitkiä koulutuksia ja valtavia investointeja.

 

Meidän Green Care -toiminta on lähtenyt vahvistumaan sattumien kautta. Luontoa olemme hyödyntäneet koko Kasvunpolun olemassaolon ajan, ja työntekijöiden eläinavusteiseen työhän soveltuvat koirat ovat kulkeneet mukana töissä nuorison toiveesta, Piia ja Salla kertovat.

 

Kasvunpolulla on hyviä kokemuksia myös perhetyöstä ja tukihenkilötoiminnasta, jossa eläinavusteinen toiminta on tapahtunut asiakkaan oman lemmikin kanssa, joten oma karvainen työkaveri ei aina ole välttämätön. 

 

Eräänä tammikuisena perjantaina meille saapui kiireelliseen sijoitukseen 13-vuotias tyttö. Lähtö kotoa oli vaikea ja sovimme vanhempien kanssa, että tytön koira voisi tulla meille ensimmäisiksi päiviksi helpottamaan uuteen paikkaan asettumista. Tyttö ja koira jäivät meille pysyvästi. Käytännön kokemuksen kautta näimme, mikä vaikutus omalla lemmikillä oli kriisistä selviytymisessä, toimintakyvyn ylläpitämisessä ja hoivan vastaanottamisessa. Koira lähensi myös nuoria keskenään vahvistaen yhteisöllisyyttä. Lemmikin läsnäolo lisäksi yhteisömme leikkisyyttä ja kevensi tunnelmaa. Sittemmin meillä on ollut nuorten mukana sijoitettuna koiria, kissoja, kaneja ja leopardigekko, Salla kertoo.

 

Nykyään sosiaalityöntekijät jo soittaessaan kysyvät yritykseltä paikkaa nuorelle ja lemmikille. Lemmikki voikin seurata nuorta, jos ko. lemmikki sopeutuu muuttoon ilman suurta stressiä.

 

Olemme nähneet käytännössä myös sen, että elämä nuortenkodilla voi olla herkälle lemmikille liikaa ja joskus nuoren voimat eivät riitä lemmikistä huolehtimiseen edes tuettuna. Silloin on tehtävä eläimen kannalta eettisesti kestävä ratkaisu ja palautettava eläin kotiin vanhempien hoitoon. Joskus lemmikki on saanut pysyvän kodin työntekijän kotoa, jos koti ei ole vastaanottanut eläintä takaisin, Salla kertoo jatkaen, toiminnassa onkin syytä muistaa asiakkaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäksi myös eläimen hyvinvointi ja turvallisuus.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: