Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Monipuolista koulutusta sekä Green Care -osaamista - jäsenesittelyssä Kainuun ammattiopistoGreen Care Finland ry haluaa nostaa esille koulutuksen merkitystä osana Green Care -alan kehittymistä ja laajentumista. Koulutusesittelysarjan avulla esittelemme jäsenistömme Green Care -koulutusta tarjoavia organisaatioita ja yrityksiä sekä kouluttajia ja opiskelijoita. Juttusarjassa vuorossa Kainuun ammattiopisto

 

Teksti: Riitta Turpeinen, Kainuun ammattiopisto, www.kao.fi / Kuvat: KAO


 

Kainuun ammattiopisto (KAO) järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta kaikenikäisille. Perustehtävän, ammatillisen koulutuksen vastuullisen järjestämisen lisäksi, Kainuun ammattiopisto toimii aktiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseksi ja kasvualojen tukemiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa. Green Care on noussut ajankohtaiseksi teemaksi ja koulutuksilla vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Kainuussa on potentiaalia luonnon ja verkostojen puolesta edistää Green Care -palveluja ja työotetta eri toimialoilla. Kainuun uuden sairaalan yhteyteen toteutuu Terveysmetsä esteettömine reitteineen, jonka suunnittelussa KAO on vahvasti mukana.

 

Koulutustarjontamme sisältää hyvinvointi-, kulttuuri-, liikunta-, liiketalous, luonnonvara-, logistiikka-, matkailu-, ravitsemis- ja talous- sekä tekniikan ja liikenteen alat. Tarjontaan kuuluvat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot ja erilaissa kehittämishankkeissa järjestettävät lyhyt- ja täydennyskoulutukset. Kainuun ammattiopisto toteuttaa ammatillista koulutusta valtakunnallisesti. Vakituiset toimipaikat sijaitsevat Kajaanissa, Kuusamossa, Vuokatissa ja Vantaalla.

 

Tarjoamme Green Care -osaamista omille opiskelijoille ammatillisen koulutuksen sisällä integroituna sopiviin tutkinnon osiin luonnonvara- ja hyvinvointialalla. Mm. eläintenhoitajat, luonto-ohjaajat, luonnontuoteneuvojat, lastenohjaajat, lähihoitajat ja muut hoitoalan ammattilaiset voivat valita Green Care painotuksen osana opintojaan ja hyödyntää luonto- ja eläinavusteisuutta työotteena tai tarjota palveluja moniammatillisessa yhteistyössä.

 

Kainuun ammattiopiston koulumaatila Kajaanissa Seppälässä tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet Green Care -toiminnalle. Seppälässä on navetta, hevostalli, puutarha, laajat piha- ja metsäalueet sekä kyyttökarja, suomenhevosia, poneja ja kissoja. Ympäristöjä hyödynnetään myös omien opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä laajasti yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Green Care koulutuksia yrittäjille, yrittäjäksi aikoville ja muille Green Care toimijoille tarjotaan hankkeiden lyhyt- ja täydennyskoulutuksina. Kehittämishankkeissa KAO on verkostoitunut Green Care -aiheissa alueellisesti Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Yhteistyössä on rakennettu mm. Green Care -perusteet opinnot (5 op), jota on tarjottu vuodesta 2018 lähtien. Tiivis yhteistyö on luonut Kainuun Green Care verkostot, jonka puitteissa koulutusaiheita suunnitellaan ja tuotetaan, kuten Green Care palveluiden tuottaminen ja liiketoimintaosaaminen, erilaiset menetelmätyöpajat, verkostotapaamiset, teemapäivät ja opintomatkat. Valtakunnalliset Green Care päivät 2018 järjestettiin Vuokatissa verkoston toimesta. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta -koulutus toteutetaan ensimmäisen kerran Kainuun ammattiopistossa 2021.

 

Kouluttajinamme toimii Kainuun ammattiopiston omia opettajia ja ohjaajia sekä Green Care -verkoston yhteistyökumppaneita osaamisvaatimuksien mukaisesti. Opettajat ja ohjaajat ovat täydentäneet ja täydentävät Green Care -osaamistaan henkilökohtaistamisen mukaan omaan erityisalaansa liittyen. Valmennus aloitettiin Green Care -perusteet opinnoilla.

 

Yhteyshenkilöt: Riitta Turpeinen, opettaja, luonnonvara-ala (biologi, FM, AmO) sekä Heidi Kotilainen, projektipäällikkö Kantri-hanke (sosionomi YAMK).

 

Kun Green Care on osana oppilaiden ammatillisen tutkinnon opintoja, tulee toiminta laajemmin tietoisuuteen kaikkien saadessa perustietämystä aiheesta. Tulevien vuosien aikana tietoisuus aiheen hyödyntämisestä laajenee ja eri tahot ovat valmiimpia arvioimaan luontolähtöisyyden tuomista osaksi omaa palvelutarjontaa. Luontolähtöiset koulutukset tulevat olemaan jatkossa erittäin kysyttyjä sekä tarpeellisia, erityisesti yritystoiminnan saadessa siitä lisäarvoa tarjoamalleen palvelulle. Tarve osoittaa osaaminen oppilaitoksen koulutusten kautta kasvaa, sillä jo nyt tarjouskilpailutuksissa voidaan kysyä erityisosaamista tai laatusertifikaattia, johon Green Care ja sen laatumerkit ovat yksi tapa osoittaa osaaminen.

 

Eri aloilla työskentelevät voivat viedä Green Caren eri menetelmät sekä työotteen osaksi omaa työtä. Esimerkiksi lähihoitajien työssä luonnon vieminen osaksi ikäihmisten virkistystoimintaa ja luonto-ohjaajan työssä luonnon hyvinvointivaikutusten ottaminen osaksi retkipalvelujen vaikuttavuutta. Luonto- ja eläinavusteisuus koetaan usein motivoivaksi tavaksi eri ikäisten osallistujien keskuudessa ja sen vaikuttavuudesta julkaistaan koko ajan lisää tutkimustietoa.

 

 


Kiitos Riitalle Kainuun ammattiopiston esittelystä! Haluatko osallistua juttusarjaamme? Ota yhteyttä Maaritiin: 050 536 1199 / maarit.aho@gcfinland.fi tai Tomiin: 050 551 7899 / viestinta@gcfinland.fi. Myös muut jäsenten Green Care -toiminnan esittelyvinkit ovat erittäin tervetulleita.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: