Blomberg, Outi ja Muurinen, Heidi. Luonto lähelle -opas luontokokemusten luomiseen muistisairaan kotona: kuvaus suunnittelusta ja toteutuksesta

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Blomberg, Outi ja Muurinen, Heidi. Luonto lähelle -opas luontokokemusten luomiseen muistisairaan kotona: kuvaus suunnittelusta ja toteutuksesta

Aineiston nimi: Blomberg, Outi ja Muurinen, Heidi. Luonto lähelle -opas luontokokemusten luomiseen muistisairaan kotona: kuvaus suunnittelusta ja toteutuksesta

Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa Kouvolan seudun Muisti ry:lle muistisairaille suunnattu sähköinen opas, jonka avulla voidaan luoda luontoelämyksiä muistisairaan kotiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää luontolähtöistä toimintaa kotona asuville muistisairaille. Luonto ja sen läsnäolo ovat tärkeitä sekä psyykkiselle että fyysiselle hyvinvoinnille. Oppaan avulla haluttiin mahdollistaa luonnon läsnäolo myös heille, joille luontoon lähteminen ei ole mahdollista. Opinnäytetyöraportti nivoo yhteen teoriataustan ja sisältää kuvauksen oppaan suunnittelu- ja toteutusprosessista. Lähtökohtana oppaan sisällölle toimi luonnon hyvinvointivaikutusten tutkimus, Green Care -toiminta sekä muistisairaan toimintakyvyn tukeminen.

 

Blomberg, O & Muurinen, H 2019.Luonto lähelle -opas luontokokemusten luomiseen muistisairaan kotona: kuvaus suunnittelusta ja toteutuksesta. Opinnäytetyö. XAMK.

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: