Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään -hanke

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään -hanke

Hankkeen nimi
Luontovoimaa maahanmuuttajataustaisten elämään -hanke

Hankkeen päätoteuttaja

Centria-ammattikorkeakoulu

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Lena Enlund, lena.enlund@centria.fi, puh. 044 7250594

Tutkija Pia Smeds

 

Hankkeen muut toteuttajat

Luonnonvarakeskus

 

Hankkeen kotisivu

 

Hankkeen päämäärä on lisätä luonnon hyödyntämättömän potentiaalin käyttöä maahanmuuttajataustaisten osalta, koska sitä ei ole hyödynnetty tarpeeksi yhteiskunnallisella tasolla eikä kotouttamistyön tukena. Hankkeessa muotoillaan maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa palvelua, joka edesauttaa osallisuutta omassa elämässä ja paikallisessa yhteisössä. Toiminta luo uutta yhteistä hyvää, eli sosiaalista lisäarvoa paikallisessa yhteisössä sekä toimii kanavana paikalliseen kulttuuriin ja kieleen. Luontoympäristö ja luontosuhde ymmärretään jatkossa paremmin yhteisöllisen hyvinvoinnin ja luottamuksen rakentamisen tilana.

 

Hankkeen tuloksena aikaansaadaan toimintamalli luontolähtöisen osallisuuden ja vastavuoroisen oppimisen poluista. Malli kehitetään yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa ja se jää yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi.

 

Hankkeen aktiviteetit toteutetaan luontoympäristössä. Toiminnassa perehdytään turvalliseen ja vastuulliseen olemiseen ja liikkumiseen luonnossa sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Toiminnassa opitaan uutta luonnosta, mm. luonnon elvyttävä vaikutus sekä luonnon antimien monipuolisuus.

 

Näin ollen maahanmuuttajille muodostuu vahva ja turvallinen luontosuhde uuteen kotiseutuympäristöönsä. Luontolähtöinen toiminta vakiintuu maahanmuuttajien kotouttamisessa paikalliseen yhteisöön.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Keski-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto, ESR Kunta, kaupunki Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2023

yhteistyössä mukana: