Leppäaho, Merja. Luontoavusteinen hoivatyö - Toimijuuden kehittyminen ja toiminnan kriittiset pisteet työntekijöiden kertomana

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Leppäaho, Merja. Luontoavusteinen hoivatyö - Toimijuuden kehittyminen ja toiminnan kriittiset pisteet työntekijöiden kertomana

Aineiston nimi: Leppäaho, Merja. Luontoavusteinen hoivatyö - Toimijuuden kehittyminen ja toiminnan kriittiset pisteet työntekijöiden kertomana

Pro gradu tarkastelee luontoavusteisen toiminnan soveltamista hoivatyössä vanhus- ja vammaistyöntekijöiden kokemana erityisesti työntekijöiden ammatillisen ja henkilökohtaisen kehitys- ja muutosprosessin näkökulmasta. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat millaisia kokemuksia hoivatyöntekijöillä on luontoavusteisen toiminnan ammatillisesta toteuttamisesta, miten työntekijät kokevat luontoavusteisen toiminnan vaikuttaneen hoivatyön tekemisen tapoihin, ajatteluun ja omaan ammatilliseen toimijuuteensa sekä millä tavalla luontoavusteisuus vertautuu työntekijöiden henkilökohtaiseen luontosuhteeseen ja aiempaan koulutus- ja työhistoriaan.

 

Leppäaho, M. 2016. LUONTOAVUSTEINEN HOIVATYÖ. Toimijuuden kehittyminen ja toiminnan kriittiset pisteet työntekijöiden kertomana.  Sosiaalityö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2016 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

yhteistyössä mukana: