Vihavainen, Tiia ja Ruokonen, Emma. Vähä niiku mökille tulis joka päivä, ku tullee tänne - Kokemuksia kuntouttavasta työtoiminnasta luontoympäristössä

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Vihavainen, Tiia

Aineiston nimi: Vihavainen, Tiia ja Ruokonen, Emma. Vähä niiku mökille tulis joka päivä, ku tullee tänne - Kokemuksia kuntouttavasta työtoiminnasta luontoympäristössä

Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata Green Care –keskus Könkkölä ry:n työpajatoimintaan osallistuneiden kokemuksia työtoiminnasta luontoympäristössä. Tavoitteena oli selvittää mitä tekijöitä osallistujat pitivät merkittävinä ja kuinka ympäristön vaikutus toimintaan koettiin.

 

Ruokonen, E & Vihavainen, T. 2018 "Vähä niiku mökille tulis joka päivä, ku tulee tänne" : Kokemuksia kuntouttavasta työtoiminnasta luontoympäristössä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2018 vuosi

Palvelumuodot
Kuntouttava työtoiminta,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Maatilan käyttö Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: