Saarinen, Suvi. Miten siinä kävi, kun metsään mentiin? - Retkipalvelutuote hyvinvoinnin lisääjänä

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Saarinen, Suvi. Miten siinä kävi, kun metsään mentiin? - Retkipalvelutuote hyvinvoinnin lisääjänä

Aineiston nimi: Saarinen, Suvi. Miten siinä kävi, kun metsään mentiin? - Retkipalvelutuote hyvinvoinnin lisääjänä

Opinnäytetyön tutkimusongelma oli: Minkälaisia vaikutuksia luontoretkellä on yksilön hyvinvointiin. Tutkimuskysymyksinä olivat: Minkälaisia elpymisen tai muutoksen merkkejä on havaittavissa luontoretkelle osallistuneissa nuorissa sekä Millä tavoin retkipalvelutuote vastasi tilaajan tavoitteita ja odotuksia?

 

Saarinen, S. 2009. "Miten siinä kävi, kun metsään mentiin?" Retkipalvelutuote hyvinvoinnin lisääjänä. Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma, Laurea-ammattikorkeakoulu. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2009 vuosi

Palvelumuodot
Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka
Laurea-ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: