Metsävoimaa järjestötoimintaan

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Metsävoimaa järjestötoimintaan

Hankkeen nimi
Metsävoimaa järjestötoimintaan

Hankkeen päätoteuttaja

Green Care Finland ry

 

Yhteystiedot

Maarit Aho, puh. 050 536 1199, maarit.aho@gcfinland.fi

 

Hankkeen kotisivut

www.gcfinland.fi/metsävoimaa

Metsävoimaa järjestötoimintaan -hankkeen kohderyhmänä ovat Seinäjoki-Ilmajoki-Jalasjärvi alueen yleishyödyllistä toimintaa tuottavat järjestötoimijat (erityisesti sote-kentällä toimivat yhdistykset). Hankkeen tavoitteena on tukea ja innostaa hankkeen kohderyhmää hyödyntämään tavoitteellisemmin lähialueen metsien hyvinvointivaikutuksia omassa yleishyödyllisessä toiminnassaan.

 

Metsävoimaa järjestötoimintaan -hanke mm.

- kokoaa ja esittelee Liiverin alueen järjestötoimijoille metsäympäristöihin kehitettyjä ja hyväksi koettuja metsien hyvinvointivaikutuksiin pohjautuvia toimintoja, joiden avulla järjestöt voivat kehittää oman kohderyhmän hyvinvointia sekä heidän yhteyttä kotiseutuun ja sen asukkaisiin

- ideoi uusia metsäaiheisia toimintamahdollisuuksia yhdessä alueella toimivien järjestöjen ja Iso-Britanniassa toimivan Small Woods -järjestön asiantuntijoiden kanssa

- kannustaa Liiverin alueen yhdistyksiä järjestöjen välisiin hyvinvointia tuottaviin metsäyhteistyökuvioihin omissa lähimetsissään

 

Green Care -mallilla tuotettujen toimintojen fyysisten, sosiaalisten ja/tai psyykkisten hyvinvointivaikutusten lisäksi menetelmät nostavat esille mm. osallisuuden työkaluja, yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä yhteyttä lähiympäristöön ja luontoon.

 

Hankeaika

Hanke toimii 31.3.2022 saakka.

 

Toimenpiteet

Hankkeessa järjestetään

1) kahdesta kolmeen Metsästä voimaa -hybriditapahtumaa (live ja verkkostriimaus). Katso videoklippi 10.8.2021 metsätilaisuudesta tästä.

2) kolmesta viiteen verkossa tapahtuvaa verkostoitumistilaisuutta, joihin kutsutaan mukaan Liiverin alueen Green Care -toimijoita, sote-järjestöjä ja Small Woodsin (Wales, UK) edustajia sekä

3) kootaan infopaketti Green Care -toiminnan periaatteista kolmannen sektorin sote-toimijoiden Green Care -tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi.

 

Infopaketti antaa tietoa ja vinkkejä luontoavusteiseen metsätoimintaan järjestöjen jokapäiväisessä arjessa. Järjestöillä on mahdollisuus jakaa tietopakettia omille sidosryhmilleen mm. heidän omien verkkosivujen ja uutiskanavien kautta.

 

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry).

 

Hankkeen tapahtumat on suunnattu hankkeen kohderyhmälle ja ne ovat maksuttomia! Lisätietoja ja hankkeen yhteyshenkilö Green Care Finland ry Metsävoimaa järjestötoimintaan -hanke Maarit Aho, puh. 050 536 1199, maarit.aho@gcfinland.fi Kiinnostuitko, ota yhteyttä!

 

Hankkeen rahoitus ja toteutus

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Etelä-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2022

yhteistyössä mukana: