Valtakunnalliset Green Care -päivät Terälahdessa, kokoushotelli Murikanrannassa

Torstain 3.11. ohjelmassa

Seminaarin ja työpajojen tilatiedot.

klo 8:05 bussikuljetus (n. 45 min) etukäteen varanneille ja maksaneille, Tampereen rautatieasemalta Murikanrantaan (Kuterintie 226, 34260 TERÄLAHTI) á 12€

klo 8:30-9:15 Rekisteröityminen, aamukahvitus ja ständeihin tutustuminen


Polyvagaalisuus turvallisuustyökaluna epävakaassa maailmassa

klo 9:15-9:30 Tervetuloa Green Care 2022 -päiville, Green Care Finland ry

 

klo 9:30-10:30 Luonto, kokonaisvaltainen tiede ja polyvagaalinen teoria – turvallinen ihminen, uusiutuva luonnonvara, Anssi Leikola.

 

Polyvagaalinen teoria, rakenteellisen dissosiaation teoria, evoluutio ja etologia, kehollisuus ja luontosuhde. Esitys käsittelee tieteellisiä teorioita ja lähestymistapoja, jotka selkeyttävät ja auttavat oivaltamaan yksinkertaisia käytännöllisiä terveysfaktoja. Teoria ja käytäntö lähestyvät toisiaan. Tarkastelun kohteena ovat vuorovaikutus ihmisten välillä ja toisaalta ihminen lajina, osana luontoa. Millä tavalla turvallisuuden kokemus vaikuttaa ihmisen fysiologiaan? Mitä tarvitaan, jotta ihmisen emotionaaliset traumat voivat parantua ja integroitua?

 

Anssi Leikola on terapeutti, trauma-asiantuntija, työnohjaaja ja psykiatrian erikoislääkäri, #kestäväpsykiatria. Leikolan kiinnostuksen pääasiallisena kohteena ollut jo yli kaksi vuosikymmentä emotionaalinen trauma, sen ilmenemismuodot, kätkeytyminen ja kokonaisvaltaisen parantumisen mahdollisuus. Leikolan kirja Katkennut totuus, ilmestyi 2014, jossa on tarkasteltu monitieteisesti näkemystä, jossa psykiatria kokonaisuudessaan voidaan perustaa trauman ymmärtämiseen. Videoita aiheista trauma ja dissosiaatio löytyy YouTubesta. Nettisivut Peaceful Impact Publisher.

 

klo 10:30-11:15 Hevoset vahvistamassa ihmistyötä tekevän ammattilaisen tunne- ja vuorovaikutustaitoja, Henriika Maikku.

 

Epävarmuuden ja kuormittavuuden lisääntyessä kohtaamistyön merkitys kasvaa. Tarvitsemme turvallisuuden tunnetta, jatkuvuutta ja läsnäolevuutta epävakaassa ja ennalta-arvaamattomassa maailmantilanteessa. Puheenvuoro tarjoaa näkökulmia siihen, miten hevosavusteinen valmennus menetelmänä tehostaa oppimista. Kehollinen vuorovaikutus hevosten kanssa syventää tehokkaasti ymmärrystä vuorovaikutuksen neuropsykologisesta perustasta sekä keho tai mieli yhteydestä. Kohtaamistyö on aina kokemuksellista. Turvallisuudesta, luottamuksesta tai hyväksytyksi tulemisesta puhuminen ei riitä. Vasta kokiessamme turvaa, luottamusta tai hyväksytyksi tulemista ne muuttuvat meille sisäisesti todeksi.

 

Henriika Maikku on kokenut psykoterapeutti (Kela ja Valvira pätevyys), valmentaja ja kouluttaja. Hänellä on organisaatio-osaaminen työyhteisöjen valmentajana ja työnohjaajana. Hänen erityisosaamistaan ovat työ- ja yksilöpsykologia, muutosvalmentaminen, vuorovaikutuksen kehittäminen sekä vaativien vuorovaikutustilanteiden systeeminen ymmärtäminen. Hän on valmistunut ainoana Suomessa Denverin yliopiston hevosavusteisen työn jatkokoulutusohjelmasta.

 

klo 11:15-11:45 Asiakasnäkökulma päivän aiheeseen, Ulla Hukka, SoulTeam asiakaspuheenvuoro

 


klo 11:45-12:00 Koontia ja keskustelua aamupäivästä
klo 12:00-14:00 Lounas ja ständeillä verkostoituminen (Huom! Lounastarjoilukattaus ravintolasalissa klo 13 saakka)

 

klo 14:00-17:00 Toiminnallinen Green Care -työpajat. HUOM! Torstain osallistumismaksu sisältää seminaariohjelman lisäksi kaksi työpajaa ja iltapäiväkahvit pajojen välissä klo 15:15-15:45. Yksi työpaja on kestoltaan noin 1 ½ h. Työpajavalinnat tulee tehdä etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 


klo 14:00 alkavat pajat:

 

VoimaPolku14:00 Latvarelli & LuontoLeena

Maksimi osallistujamäärä 40

VoimaPolulla pääset tutustumaan kahteen paikalliseen luontovoiman palvelutuottajaan Murikanrannan lähiluonnossa. Varauduthan maastoon ja säähän sopivalla vaatetuksella ja kengillä. VoimaPolku sisältää:

 •  
  • Osaavalla ohjauksella luontovoimaa pisteen, jossa tehdään muutama käytännön luontoharjoite ja haetaan vastauksia kysymykseen, mitä on laadukas Green Care -ohjaus. Polku on suunnattu Green Care -toimijoille, jotka haluavat tietää, mitä on laadukkaan Green Care -ohjaajuuden taustalla. Osuuden vetäjänä toimii Leena Löf, yritys LuontoLeena. Löf on kurulainen ja toimii Pirkanmaalla. Löf ohjaa luontoretkiä, vetää yrtti- ja sienikursseja ja on Green Care -kouluttaja.
  • Latvarellin viivapaja - luonnossa osana ajan ketjua pisteen, jossa rakennetaan oma piirrin luonnonmateriaaleista ja lähdetään piirtämään musteella viivoja, jotka liikkuvat osallistujan omassa historiassa. Tässä pajassa ei tarvitse osata piirtää. Työpajapiste toteutetaan metsässä, joten varustaudu niin, että voit istua tai seistä maastossa palelematta. Kynsikkäät tai ohuet sormikkaat voivat olla tarpeen. Osuuden vetäjänä toimii Pauliina Hautala, kuvataiteilija, sosionomi. Hautala tarkastelee luontoa rajattoman luovuuden ja elvyttävän toiminnallisuuden ympäristönä. Luonnossa peilataan omaa luontosuhdetta, leikitellään mielikuvituksella ja kiinnitetään huomio siihen paikkaan missä ollaan. Varustautuminen: Pieni kannellinen lasipurkki, esimerkiksi maustepurkki, jossa on tiivis kierrekorkki. Myös kannellinen pilttipurkki käy. Istuinalusta ja vaatteet, jotka saavat sotkeutua.

 

HoivaPolku14:00 Voimatassu & Tikanmäen tila

Maksimi osallistujamäärä 40

HoivaPolulla pääset tutustumaan kahteen paikalliseen luontohoivan palvelutuottajaan Murikanrannan lähiluonnossa. Varauduthan maastoon ja säähän sopivalla vaatetuksella ja kengillä. HoivaPolku sisältää:

  • Asiakkaan vahvuudet ja voimavarat luontolähtöisellä työotteella (Voimatassu). Luonto tarjoaa monia mahdollisuuksia pohtia asiakaslähtöisellä työotteella asiakkaan matkan suuntaa, vahvuuksia, voimavaroja, tarpeita tai tavoitteita. Mitä materiaaleja luonto ja luontoympäristö tarjoaa asiakastyöhön ja tuo näin ollen uutta perspektiiviä asioiden käsittelytapoihin. Out of the box -ajattelu tuo tutut keskustelut, toimintatavat sekä harjoitteet uuteen perspektiiviin ja luontoympäristöön. Käytännönläheisessä työpajassa kokeillaan, testataan ja sovelletaan luontolähtöisiä harjoitteita sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työkentälle.  Harjoitukset ovat suunnattu ensisijaisesti nuorten ja aikuisten kanssa tehtävään työhön, mutta ovat osittain sovellettavissa myös pienempien lasten kanssa työskentelyyn.
  • Koira-avusteinen työskentely kuntoutuksen tukena (Voimatassu). Eläinavusteinen työskentely tuo mukanaan paljon vastuuta ja velvollisuuksia. Mitä kaikkea liittyy eläimen mukaan ottamiseen työhön? Työpajassa päästään kokeilemaan muutamia koira-avusteisessa työskentelyssä hyödynnettäviä harjoitteita konkreettisesti sekä pohditaan harjoitteiden soveltuvuutta erilaisten asiakasryhmien kanssa tehtävään työhön. Toiminnallisessa työpajassa päästään laittamaan kädet koirankarvoihin ja casetyöskentelyn kautta sukelletaan koira-avusteisen työskentelyn mahdollisuuksiin.
   • Eeva Kahilaniemi on toimintaterapeutti ja yhteisöpedagogi, joka hyödyntää omassa työskentelyssään eläin- ja luontolähtöisiä menetelmiä. Kahilaniemi on monelle tuttu Green Care kouluttaja ja kehittäjä, joka pitää mielen virkeänä kehittelemällä uusia green care menetelmiin liittyviä toiminnallisia materiaaleja. Eeva luotsaa omaa kuntoutus- ja sosiaalipalveluita tuottavaa yritystä, Voimatassu Oy:tä Tampereella. Koira-avusteista pistettä pitää Eeva, Voimatassun toista toimintapistettä ohjaa Voimatassun työntekijät.
  • Lampaat vuorovaikutuksen mahdollistajina erityisryhmien eläinavusteisessa päivätoiminnassa (Tikanmäen tila). Asiakkaan ja ohjaajan välinen vuorovaikutus on keskeisessä roolissa osallisuuden kokemusten tuottamisessa. Erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa toimittaessa puhumisen sijaan korostuvat muut vuorovaikutuksen menetelmät. Toimiminen lampaiden kanssa tarjoaa asiakastyöhön lukuisia erilaisia vuorovaikutuksen välineitä. Työpajassa päästään käytännössä kokeilemaan lampaiden parissa tehtävää eläinavusteista työskentelyä ja keskitytään ohjaajan ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen, erilaisia aistikanavia ja kommunikaatiomenetelmiä apuna käyttäen. Työpajan osallistujat pääsevät lähikontaktiin pehmoisten lampaiden kanssa ja saatujen kokemuksen kautta pohtivat eläinavusteisen työskentelyn monipuolisia mahdollisuuksia asiakkaan ja ohjaajan välisen vuorovaikutuksen mahdollistajana.
   • Tikanmäen tila on luomulammastila Lempäälässä, joka tarjoaa maatila- ja eläinavusteista päivätoimintaa sekä asumispalvelua kehitysvammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Tikanmäen yrittäjällä, Hanna Sannamolla sekä muulla henkilökunnalla on vuosien kokemus ja monipuolinen ammattitaito erityisryhmien kanssa tehtävästä työstä. 

 

KasvatusPolku14:00 Jumesniemen Lysti Ry

Maksimi osallistujamäärä 20

Luonto oppimisympäristönä – kokemuksia Pomppis-päiväkodin luontoperustaisesta varhaiskasvatuksesta pajassa kuulet Pomppis-päiväkodin arjesta ja pääset itse kokeilemaan harjoitteita, joilla vahvistetaan lasten yksilöllisiä taitoja sekä luontosuhdetta. Paja on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksen parissa toimiville sekä aiheesta kiinnostuneille. Työpaja järjestetään ulkona, joten säänmukainen varustus on tarpeellinen. Nappaathan matkaasi myös vakallisen uteliasta ja avointa mieltä! Halutessasi voit tutustua ennalta Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan lukuun 6. Miksi lähteä lähiluontoon? (sivut 36-49). Kirja löytyy sähköisenä julkaisuna.

  •  
  • Työpajan vetäjinä toimivat varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, ympäristökasvattaja, agrologi AMK ja maatalousyrittäjä Annukka Sirkka sekä agrologi AMK ja maatalousyrittäjä Jaana Kärkimaa. Sekä Annukka että Jaana toimivat Jumesniemen Lysti ry:n hallituksessa, joka on Pomppis-päiväkodin palveluntuottaja.

 

VirtuaaliPolku14:00 Korpi® Solutions Oy

Maksimi osallistujamäärä 25

Virtuaaliluonnon hyödyntäminen työssä. Mitä on virtuaaliluonto? Pajassa pääset tutustumaan vr-laseihin sekä muihin virtuaalimuotoihin. Pajan aiheita ovat, mitkä ovat vr-luonnon hyvinvointivaikutukset ja kuinka vr-luontoa on hyödynnetty? Tarjolla muun muassa tietoa maailmalta ja Korpi ForRest -kokemuksista, kuten Korpi-hetkien tutkimustuloksia. Työpajassa keskustellaan yhdessä myös siitä, kuinka virtuaaliluontoa voi hyödyntää omassa työssä. Paja on suunnattu kaikille virtuaaliluonnosta ja mielenhyvinvoinnista kiinnostuneille.

 

ElämänPolku14:00 Vanhustyön keskusliitto

Maksimi osallistujamäärä 25

Yksinäisyys heikentää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia – luontolähtöisen toiminnan mahdollisuudet -työpaja on suunnattu henkilöille, jotka haluavat pohtia ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämisen mahdollisuuksia luontolähtöisin menetelmin. Työpajassa käydään aluksi lyhyesti läpi yksinäisyyden teoriaa ja sen vaikutuksia hyvinvointiin. Seuraavaksi avataan konkreettisesti, millä tavoin luontolähtöiset menetelmät voivat toimia yksinäisyyden lievittäjänä. Teoriaosuuden jälkeen esitellään iäkkäiden ihmisten keskuudessa hyväksi havaittu matalan kynnyksen luontolähtöinen menetelmä, joka soveltuu yksinäisyyden teemojen käsittelyyn. Lopuksi keskustellaan yhdessä.

  • Ennakkotehtävä: Valitse luontoon liittyvä kuva (valokuva, lehtikuva, taidekortti, taidekuva), jossa yksinäisyys on mielestäsi jollakin tavoin esillä. Ota kuva mukaasi työpajaan.
  • Työpajan vetäjät: Anu Jansson, TtM, FT, osallisuusjohtaja, Vanhustyön keskusliitto. Tutkimuskoordinaattori, RECETAS-projekti. Laura Rautiainen, geronomi, TtM, vastaava alueohjaaja, Vanhustyön keskusliitto. Väitöskirjatutkija, RECETAS-projekti.

 


klo 15:30 alkavat pajat: 

 

VoimaPolku15:30 Latvarelli & LuontoLeena

Maksimi osallistujamäärä 40

 • VoimaPolulla pääset tutustumaan kahteen paikalliseen luontovoiman palvelutuottajaan Murikanrannan lähiluonnossa. Varauduthan maastoon ja säähän sopivalla vaatetuksella ja kengillä. VoimaPolku sisältää:
 • Osaavalla ohjauksella luontovoimaa pisteen, jossa tehdään muutama käytännön luontoharjoite ja haetaan vastauksia kysymykseen, mitä on laadukas Green Care -ohjaus. Polku on suunnattu Green Care -toimijoille, jotka haluavat tietää, mitä on laadukkaan Green Care -ohjaajuuden taustalla. Osuuden vetäjänä toimii Leena Löf, yritys LuontoLeena. Löf on kurulainen ja toimii Pirkanmaalla. Löf ohjaa luontoretkiä, vetää yrtti- ja sienikursseja ja on Green Care -kouluttaja.
 • Latvarellin viivapaja - luonnossa osana ajan ketjua pisteen, jossa rakennetaan oma piirrin luonnonmateriaaleista ja lähdetään piirtämään musteella viivoja, jotka liikkuvat osallistujan omassa historiassa. Tässä pajassa ei tarvitse osata piirtää. Työpajapiste toteutetaan metsässä, joten varustaudu niin, että voit istua tai seistä maastossa palelematta. Kynsikkäät tai ohuet sormikkaat voivat olla tarpeen. Osuuden vetäjänä toimii Pauliina Hautala, kuvataiteilija, sosionomi. Hautala tarkastelee luontoa rajattoman luovuuden ja elvyttävän toiminnallisuuden ympäristönä. Luonnossa peilataan omaa luontosuhdetta, leikitellään mielikuvituksella ja kiinnitetään huomio siihen paikkaan missä ollaan. Varustautuminen: Pieni kannellinen lasipurkki, esimerkiksi maustepurkki, jossa on tiivis kierrekorkki. Myös kannellinen pilttipurkki käy. Istuinalusta ja vaatteet, jotka saavat sotkeutua.
   

HoivaPolku15:30 Voimatassu & Tikanmäen tila

Maksimi osallistujamäärä 40

 • HoivaPolulla pääset tutustumaan kahteen paikalliseen luontohoivan palvelutuottajaan Murikanrannan lähiluonnossa. Varauduthan maastoon ja säähän sopivalla vaatetuksella ja kengillä. HoivaPolku sisältää:

  • Asiakkaan vahvuudet ja voimavarat luontolähtöisellä työotteella (Voimatassu). Luonto tarjoaa monia mahdollisuuksia pohtia asiakaslähtöisellä työotteella asiakkaan matkan suuntaa, vahvuuksia, voimavaroja, tarpeita tai tavoitteita. Mitä materiaaleja luonto ja luontoympäristö tarjoaa asiakastyöhön ja tuo näin ollen uutta perspektiiviä asioiden käsittelytapoihin. Out of the box -ajattelu tuo tutut keskustelut, toimintatavat sekä harjoitteet uuteen perspektiiviin ja luontoympäristöön. Käytännönläheisessä työpajassa kokeillaan, testataan ja sovelletaan luontolähtöisiä harjoitteita sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työkentälle.  Harjoitukset ovat suunnattu ensisijaisesti nuorten ja aikuisten kanssa tehtävään työhön, mutta ovat osittain sovellettavissa myös pienempien lasten kanssa työskentelyyn.

  • Koira-avusteinen työskentely kuntoutuksen tukena (Voimatassu). Eläinavusteinen työskentely tuo mukanaan paljon vastuuta ja velvollisuuksia. Mitä kaikkea liittyy eläimen mukaan ottamiseen työhön? Työpajassa päästään kokeilemaan muutamia koira-avusteisessa työskentelyssä hyödynnettäviä harjoitteita konkreettisesti sekä pohditaan harjoitteiden soveltuvuutta erilaisten asiakasryhmien kanssa tehtävään työhön. Toiminnallisessa työpajassa päästään laittamaan kädet koirankarvoihin ja casetyöskentelyn kautta sukelletaan koira-avusteisen työskentelyn mahdollisuuksiin.

   • Eeva Kahilaniemi on toimintaterapeutti ja yhteisöpedagogi, joka hyödyntää omassa työskentelyssään eläin- ja luontolähtöisiä menetelmiä. Kahilaniemi on monelle tuttu Green Care kouluttaja ja kehittäjä, joka pitää mielen virkeänä kehittelemällä uusia green care menetelmiin liittyviä toiminnallisia materiaaleja. Eeva luotsaa omaa kuntoutus- ja sosiaalipalveluita tuottavaa yritystä, Voimatassu Oy:tä Tampereella. Koira-avusteista pistettä pitää Eeva, Voimatassun toista toimintapistettä ohjaa Voimatassun työntekijät.

  • Lampaat vuorovaikutuksen mahdollistajina erityisryhmien eläinavusteisessa päivätoiminnassa (Tikanmäen tila). Asiakkaan ja ohjaajan välinen vuorovaikutus on keskeisessä roolissa osallisuuden kokemusten tuottamisessa. Erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa toimittaessa puhumisen sijaan korostuvat muut vuorovaikutuksen menetelmät. Toimiminen lampaiden kanssa tarjoaa asiakastyöhön lukuisia erilaisia vuorovaikutuksen välineitä. Työpajassa päästään käytännössä kokeilemaan lampaiden parissa tehtävää eläinavusteista työskentelyä ja keskitytään ohjaajan ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen, erilaisia aistikanavia ja kommunikaatiomenetelmiä apuna käyttäen. Työpajan osallistujat pääsevät lähikontaktiin pehmoisten lampaiden kanssa ja saatujen kokemuksen kautta pohtivat eläinavusteisen työskentelyn monipuolisia mahdollisuuksia asiakkaan ja ohjaajan välisen vuorovaikutuksen mahdollistajana.

   • Tikanmäen tila on luomulammastila Lempäälässä, joka tarjoaa maatila- ja eläinavusteista päivätoimintaa sekä asumispalvelua kehitysvammaisille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Tikanmäen yrittäjällä, Hanna Sannamolla sekä muulla henkilökunnalla on vuosien kokemus ja monipuolinen ammattitaito erityisryhmien kanssa tehtävästä työstä.

 

KasvatusPolku15:30 Jumesniemen Lysti Ry

Maksimi osallistujamäärä 20

 • Luonto oppimisympäristönä – kokemuksia Pomppis-päiväkodin luontoperustaisesta varhaiskasvatuksesta pajassa kuulet Pomppis-päiväkodin arjesta ja pääset itse kokeilemaan harjoitteita, joilla vahvistetaan lasten yksilöllisiä taitoja sekä luontosuhdetta. Paja on suunnattu kaikille varhaiskasvatuksen parissa toimiville sekä aiheesta kiinnostuneille. Työpaja järjestetään ulkona, joten säänmukainen varustus on tarpeellinen. Nappaathan matkaasi myös vakallisen uteliasta ja avointa mieltä! Halutessasi voit tutustua ennalta Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan lukuun 6. Miksi lähteä lähiluontoon? (sivut 36-49). Kirja löytyy sähköisenä julkaisuna.
  Työpajan vetäjinä toimivat varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, ympäristökasvattaja, agrologi AMK ja maatalousyrittäjä Annukka Sirkka sekä agrologi AMK ja maatalousyrittäjä Jaana Kärkimaa. Sekä Annukka että Jaana toimivat Jumesniemen Lysti ry:n hallituksessa, joka on Pomppis-päiväkodin palveluntuottaja.

 

VirtuaaliPolku15:30 Korpi® Solutions Oy

Maksimi osallistujamäärä 25

 • Virtuaaliluonnon hyödyntäminen työssä. Mitä on virtuaaliluonto? Pajassa pääset tutustumaan vr-laseihin sekä muihin virtuaalimuotoihin. Pajan aiheita ovat, mitkä ovat vr-luonnon hyvinvointivaikutukset ja kuinka vr-luontoa on hyödynnetty? Tarjolla muun muassa tietoa maailmalta ja Korpi ForRest -kokemuksista, kuten Korpi-hetkien tutkimustuloksia. Työpajassa keskustellaan yhdessä myös siitä, kuinka virtuaaliluontoa voi hyödyntää omassa työssä. Paja on suunnattu kaikille virtuaaliluonnosta ja mielenhyvinvoinnista kiinnostuneille. Pajan vetää KFR-palvelun kehittäjät Mikko Pohjola ja Sampo Pohjola.

klo 17:00-18:15 Tauko


 

To 3.11.2022 klo 18:30-21 Green Care -verkoston yhteinen illallinen Murikanrannan maisemaravintolan buffetpöydästä (illallislippu sisältää alkupalan, pääruoan, jälkiruoan, kahvin/teen á 32€/27€, kattaus klo 20 saakka)

klo 21-24 Leirinuotio

klo 21-24 Rantasauna. Tarjolla pehmoisia löylyjä ja raikasta järvivettä (Murikanrannan rantasaunalippu á 15€, saunavaraus on tehtävä etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä)

 

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Kaikki ilmoittautumiset ovat sitovia.

 

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄÄ

Tapahtuman järjestää Green Care Finland ry yhteistyökumppaneineen. Päivien järjestelyissä mukava ovat Pirkanmaan alueen Green Care -toimijat.


yhteistyössä mukana: