Kärkkäinen, Suvi-Katriina. Eläimet ihmisten kasvattajina

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Kärkkäinen, Suvi-Katriina. Eläimet ihmisten kasvattajina

Aineiston nimi: Kärkkäinen, Suvi-Katriina. Eläimet ihmisten kasvattajina

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella eläinten mahdollisia ihmistä kasvattavia ja opettavia ominaisuuksia.
Ihmisten kokemuksia tutkimalla haluttiin rakentaa kuvausta siitä millaisilla tavoilla eläimet ovat voineet
kasvattaa ja opettaa yksilöitä heidän omassa ihmisenä kasvamisessaan ja oppimisessaan. Olennaista on
ymmärtää ihmisenä kasvamiseen yhdistyvää kokemuksellisuutta, johon tutkimuksissakin on viitattu.

 

Kärkkäinen, Suvi-Katriina. 2019. Eläimet ihmisten kasvattajina. Itä-Suomen yliopisto.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot
Fysiologinen kuntoutus, Sosiaalinen kuntoutus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Itä-Suomen yliopisto

yhteistyössä mukana: