Tyrväinen, Liisa, Savonen, Eira-Maija & Simkin, Jenni. Kohti suomalaista terveysmetsän mallia

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Tyrväinen, Liisa, Savonen, Eira-Maija & Simkin, Jenni. Kohti suomalaista terveysmetsän mallia

Aineiston nimi: Tyrväinen, Liisa, Savonen, Eira-Maija & Simkin, Jenni. Kohti suomalaista terveysmetsän mallia

T

Tämä julkaisu on luonteeltaan keskustelunavaus terveyttä edistävistä metsistä. Keskustelupaperissa pohditaan millainen suomalainen terveysmetsä voisi olla ja tarvitaanko niitä. Pohdinta on syntynyt osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Kolme terveysmetsän mallia -verkostohanketta (2014–2016), jota koordinoi Luonnontie Oy. Siinä on hyödynnetty paitsi Luonnonvarakeskuksen luonnon hyvinvointi- ja terveystutkimuksessa kertynyttä tietoa myös verkostohankkeen kokeilualueilta kertyneitä kokemuksia ja ajatuksia. Kolme verkostohankkeen kokeilukohdetta olivat Espoossa sijaitsevan Kylpyläkartano Kaisankodin lähiympäristön hyödyntäminen työhyvinvointitoiminnassa, Sipoon terveyskeskuksen kokeilu luontokäyntien terveyshyödyistä osana mielenterveyskuntoutujien ja 2-tyypin diabetesasiakkaiden hoitoa sekä Helsingin edustalla sijaitsevan Vallisaaren ympäristön mahdollisuudet toimia terveyttä edistävässä luontomatkailussa.

Asiasanat: luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset, luonnon virkistyskäyttö, metsien aineettomat hyödyt, stressistä palautuminen

 

Linkki oppaaseen.

Materiaalityyppi

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Luonnonvarakeskus

yhteistyössä mukana: