Kestokulttuuria kohti kylillä ja keskustoissa. KEKO-hanke.

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Kestokulttuuria kohti kylillä ja keskustoissa. KEKO-hanke.

Hankkeen nimi
Kestokulttuuria kohti kylillä ja keskustoissa. KEKO-hanke.

Kesto: 01.05.2021 - 30.04.2024

 

Toteuttaja: Green Care - keskus Könkkölä ry


Toiminnanjohtaja: Marjut Rautiainen

Puhelin: 050 3118509

 

Sähköposti: ​marjut.rautiainen(at)konkkolantila.fi

 

Green Care -keskus Könkkölä ry:n hallinnoimassa kolmivuotisessa KEKO-hankkeessa Könkkölän tilasta kehitetään sekä yksityistalouksien kestävää elämää että matkailu- ja luontohyvinvointialojen kestävää ja vastuullista toimintaa edistävä toimintakeskus,kestokulttuurin keskus. Hankkeen päätavoitteena on edistää luontolähtöisten sekä kestävien lähitalouden palveluiden saatavuutta ja käyttöä. Tärkeänä tavoitteena on tukea mahdollisimman monipuolisesti kestävän elämän ja arjen kiertotalouden toteutumista koko Jyvässeudulla.

 

Hankkeen aikana kehitetään kestävän elämän kurssi- ja leiritoimintaa sekä perustetaan kaikille avoin, esteetön aisti- ja elämyspuutarha. Hankkeessa kehitetään myös Könkkölän tilaa ympäröivää luontopolkuverkostoa sekä rakennetaan pihapiiriin hyvinvointieläinpiha. Hankkeen aikana luodaan vuodenkierron mukainen tapahtumakalenteri ja järjestetään yhteistyössä luontohyvinvointi- ja kulttuurialan toimijoiden sekä ympäristökasvattajien kanssa tapahtumia eri-ikäisille kohderyhmille.

 

Hankkeen toimenpiteillä kehitetään myös luontohyvinvointi- ja kulttuurialan ja kestävän matkailun toimijoiden sekä ympäristökasvattajien verkostoa ja luodaan heitä palveleva toimintaympäristö. Hankkeen toimenpiteillä edistetään kestävän matkailun toimijoiden ja Green care -alan näkyvyyttä ja erilaisten asiakasryhmien hakeutumista Jyväskylän ja lähikuntien luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden ja kestävien sekä vastuullisten matkailupalveluiden pariin.

 

Hankkeeseen sisältyy myös luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvän pieninfran rakentamista. Könkkölän tilan ranta-alueelle ja pihapiiriin sijoitetaan kolme leirikeskuskäytöstä poistettua mökkiä, jotka jatkossa palvelevat toimitiloina erilaisissa tapahtumissa sekä kurssi- ja leiritoiminnassa.

 

Hankkeen aikana kehitetty palvelu- ja toimintaympäristö on jatkossa käytettävissä ympäristökasvattajien, maaseudun pienyrittäjien sekä Green care -alan ja kestävän matkailun toimijoiden markkina- ja tapahtumapaikkana.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Keski-Suomi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Ministeriö

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2024

yhteistyössä mukana: