Walker Katariina: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus koira-avusteisen opinto-ohjauksen mahdollisuuksista tukea nuorten toimijuutta

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Walker Katariina: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus koira-avusteisen opinto-ohjauksen mahdollisuuksista tukea nuorten toimijuutta

Aineiston nimi: Walker Katariina: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus koira-avusteisen opinto-ohjauksen mahdollisuuksista tukea nuorten toimijuutta

Tekijä: Walker Katariina 

 

Materiaalityyppi: Lopputyö

 

Julkaisuajankohta: 2023

 

Palvelumuodot: Ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, Kasvatus, Tavoitteellinen luontoliikunta,

 

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala: Eläinavusteisuus

 

Julkaisupaikka: Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Kasvatustiede, aikuiskasvatus ja ohjaus

 

Avainsanat: ohjaus opinto-ohjaus ohjaus (neuvonta ja opastus) nuoret toimijuus koira eläinavusteinen terapia sosioemotionaaliset taidot career counselling educational counselling direction (instruction and guidance) young people human agency dog animal-assisted therapy socio-emotional skills studievägledning handledning ungdomar agentskap hund djur som terapi socioemotionella färdigheter

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2023 vuosi

Palvelumuodot
Ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, Kasvatus, Tavoitteellinen luontoliikunta,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Kasvatustiede, aikuiskasvatus ja ohjaus

yhteistyössä mukana: