Ensimmäinen ennakointityöpaja pidettiin Rovaniemellä 11.3.2020:

 

Luontoperustaisten palveluiden tulevaisuus haastavan työmarkkina-aseman asiakkaille – sosiaalinen kuntoutus, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat.

Työpajan materiaalit löytyvät täältä: Lappi: Rovaniemi, Pilke

 

Ennakointityöpajasarja jatkuu verkossa seuraavasti:

 

ke 26.08.2020  Työhyvinvointi- ja työuupumus

ke 30.09.2020  Mielenterveys- ja päihdekuntoutus

ke 28.10.2020 Vammaisten ja ikäihmisten päivätoimintapalvelut

ke 25.11.2020 Varhaisen tuen palvelut, lastensuojelu, nuorten syrjäytymisen ehkäisy

ke 13.01.2021 Lasten, nuorten ja perheiden liikunta- ja harrastuspalvelut

ke 10.02.2021 Työikäisten virkistys- ja liikuntapalvelut

 

 

  • Kunkin työpajan tarkempi ohjelma ilmestyy, kun työpajan ilmoittautuminen avataan.
  • Kunkin työpajan ilmoittautuminen avataan noin kuukautta ennen kyseistä työpaja.
  • Ilmoittautuneille lähetetään osallistumiseen tarvittavat tiedot, kuten linkit työpajoihin noin viikkoa ennen kyseistä työpajaa.
  • Osallistujien esittäytymiset kootaan ennen työpajaa.

 

Ennakointityöpajan yleinen kulku:

 

12.00 -12.20 Alustus tulevaisuusajatteluun

12.20 -12.30 Työpajan tavoitteet ja kulku

12.30 -12.50 Alustus 

12:50 -13.00 Ryhmiin jakautuminen

13.00 -14.00 Työpajaosuus 1

14.00 - 14.15 Kahvitauko

14.15 -15.15 Työpajaosuus 2

15.15 -16.00 Työpajojen purku

 

 

Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke, HyvinVoi-koordinaatio, järjestää vuoden 2020 aikana asiakasryhmäkohtaisen ennakointityöpajasarjan, yhteistyössä alueellisten hankkeiden ja toimijoiden kanssa.

 

Miksi:

 

Tavoite I) on selvittää, mitkä ovat luontoperustaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden näkymät asiakasryhmittäin vuodesta 2020 vuoteen 2040.

  • Millaisia ovat todennäköiset, mahdolliset ja toivottavat tulevaisuudet palveluilla ko. asiakasryhmälle?
  • Miten toivottaviin tulevaisuuskuviin päästään vuonna 2040 ko. asiakasryhmän osalta.

 

Tavoite II) on verkottaa saman asiakasryhmän palvelujen kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita valtakunnallisesti, ja edistää laajemman kehittämisyhteistyön syntymistä.


Kenelle:

  • Työpajojen järjestämiskumppaneiksi etsitään alan hanketoimijoita tai muuten tietyn asiakasryhmän luontoperustaisten palveluiden tulevaisuuden kehittämisestä kiinnostuneita tahoja.
  • Työpajat on suunnattu näiden palvelujen kehittämisestä kiinnostuneille tahoille, kuten hanketoimijoille, kehittäjäorganisaatioille ja alan yrittäjille.


Miten:

  • Järjestetään asiakas-/palveluryhmittäin teemoitetut ennakointityöpajat hankeyhteistyökumppanien kanssa.
  • Työpajojen toteutuksessa käytetään tulevaisuuden tutkimuksen ACTVOD-tulevaisuustyöpaja -menetelmää. 

 

Lisätietoja: 
Lauttamäki Ville 2014: Practical guide for facilating a futures workshop
https://www.semanticscholar.org/paper/PRACTICAL-GUIDE-FOR-FACILITATING-A-FUTURES-WORKSHOP-Lauttam%C3%A4ki/d0fd6bac05fe9f62498e96b32452017e0e6cb20b
Lauttamäki, Ville 2016. ACTVOD-futures workshop – generic structure a one-day futures workshop.

 
yhteistyössä mukana: