Hankkeen nimi
Vihreä Veräjä

Hankkeen päätoteuttaja

Sininauhaliitto

Hankkeen rahoittaja

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus)

 

Yhteystiedot

Tuomo Salovuori

tuomo.salovuori(at)sininauha.fi

puh. 040 581 8244

 

Minna Malin

minna.malin(at)sininauha.fi

puh. 050 432 8994

 

Hankkeen kotisivut

 

Kuvaus

Tuemme sosiaali- ja terveysjärjestöjen Green Care -toimintaa kouluttamalla työntekijöitä ja vapaaehtoisia luontoavausteiseen toimintaan, tuotamme GC- toimintaa tukevaa materiaalia ja autamme järjestöjä aloittamaan omaa luontoavusteista toimintaa.

Luonto on merkittävä hyvinvoinnin lähde suurimmalle osalle suomalaisista. Vihreän Veräjän ydinajatus on, että oikeus luontoyhteyteen kuuluu kaikille, riippumatta ihmisen elämäntilanteesta tai toimintakyvystä.

2017- erityisinä painopisteinä ovat luontokotoutuksen kehittäminen, uudet innovaatiot ikääntyneiden Green Care -toimintaan ja lasten ja nuorten parissa työskentelevien järjestöjen GC-järjestötoimijoiden verkostoiminen.

Laajennamme myös ideapankkiamme  monelta osin: tuotamme kierrätys- ja ilmaismateriaaleihin perustuvan ideapankin ja kehitämme erityisesti miehille suunnattua GC- toimintaa. Keväällä 2017 ilmestyy myös Yhteisöllisen puutarhanhoidon opas.

Olemme tuoneet luontoon liittyvää harrastustoimintaa vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ulottuville vuodesta 2011 lähtien ja kehittäneet paljon materiaalia, joka löytyy sivuiltamme:

http://www.vihreaveraja.fi

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Koulutus Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2011

Hankkeen päättymisvuosi

yhteistyössä mukana: