Muikku, Raisa. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Muikku, Raisa. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla.

Aineiston nimi: Muikku, Raisa. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla.

Työ oli toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli tehdä opas eläinten hyvinvoinnin huomioimisesta Green Care -toiminnassa maatilalla. Opas käsittelee eläinten luontaista käyttäytymistä sekä niiden tarpeita ja sitä, kuinka ne tulisi ottaa huomioon eläinten käsittelyssä. Toimeksiantaja, Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Helsingin Ruraliainstituutin Hoivafarmi-hanke, tahtoi oppaan eläinten hyvinvoinnin huomioimisesta maatiloille, joilla tultaisiin harjoittamaan Green Care -toimintaa. Käytännössä Green Care - toiminta maatilalla tarkoittaa sitä, että ikäihmisiä, mielenterveyskuntoutujia tai kehitysvammaisia palveluyksiköiden asiakkaita tulee päivä- tai työtoimintaan maatilalle. Tällöin maatilalla on uudenlainen tilanne, jossa tulee ottaa huomioon eläinten hyvinvoinnin kannalta erilaisia asioita kuin ehkä yleensä. Oppaassa käsitellään maatilan eläimistä nautaa, sikaa, lammasta, vuohta, kanaa ja hevosta sekä kaikille eläimille yhteisiä asioita, kuten hyvinvointia, eläinsuojelua ja tautien ehkäisyä. Tieto hankittiin valmiista kirjallisuuslähteistä sekä Internetistä. Opinnäytetyö esittelee myös Green Care -toimintaa, Hoivafarmi-hanketta, hyvinvoinnin tutkimusta ja mittaamista sekä eläinetiikkaa. Opas on opinnäytetyön liitteenä.

 

Opinnäytetyö luettavissa: 

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/113363/OPNRaisaMuikku.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2016 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

yhteistyössä mukana: