Nordic NaBS: New Nordic Nature Based Service Models

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Nordic NaBS: New Nordic Nature Based Service Models

Hankkeen nimi
Nordic NaBS: New Nordic Nature Based Service Models

Hankkeen päätoteuttaja:

Lapin ammattikorkeakoulu

 

Hankkeen muut toimijat:

Oulun ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopiston Levón-instituutti, Luleå University of Technology

 

Yhteystiedot:

leena.valimaa@lapinamk.fi, +358 40 053 9680

satu.valijarvi@oamk.fi

martta.ylilauri@univaasa.fi

paivi.juuso@ltu.se

 

Hankkeen kotisivut:

www.nordicnabs.com

  	Nordic NaBS: New Nordic Nature Based Service Models -hanke

Luonto on pohjoisen ihmisille jo elinkeinojen puolesta merkityksellinen, mutta tutkitusti myös hyvinvoinnin lähteenä hyvin tärkeä. Luonnossa ja maaseudun luontoyrityksissä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja resursseja, joita olisi mahdollista yhdistää sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluihin.

 

Hankkeen päätavoitteena on pohjoisen luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien ja kulttuuriolosuhteisiin soveltuvien liiketoiminta- ja palvelumallien kehittäminen.

Hankkeessa vahvistetaan eri toimijoiden osaamista ja pilotoidaan pohjoisten luonnonvara- ja matkailualan yritysten toiminnan yhdistämistä alueen sote- ja kasvatuspalveluihin. Rajat ylittävän oppimisen ja yhteistoiminnan avulla pyritään tuottamaan uusia palveluita, tuotteita ja menetelmiä sekä yhteispohjoismainen palvelubrändi, joiden avulla lisätään asiakkaiden hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä sekä innostetaan luontoperustaisen palvelutoiminnan kestävään kehittämiseen.

 

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä ovat mm.

• yrittäjien ja asiakastahojen perehdyttäminen eri maiden luontoperustaisiin toimintamalleihin ja menetelmiin (Green Care, Grön arena, NUR, Inn på Tunet)

• yrittäjien osaamisen vahvistaminen liittyen palvelumuotoiluun, tuotteistamiseen, kaupallistamiseen, markkinointiin ja laadunhallintaan

• alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten työpajojen sekä tutustumiskäyntien toteuttaminen eri alueiden yrityksiin

• rajat ylittävä oppiminen ja verkostoituminen

• sote- ja kasvatusalan sekä luontoyrittäjien yhteistyömallien kokeilut

• hankkeessa pilotoitavien luontolähtöisten palveluiden hyvinvointia tuottavien ja taloudellisten vaikutusten arviointi

• yhteispohjoismaisen palvelubrändin kehittäminen

 

Hanketta rahoittaa Interreg Nord 2014-2020; Lapin liitto.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen Valtakunnallinen
Keski-Pohjanmaa Lappi Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu EU-rahoitus

Hankkeen sisältö
Kehittäminen

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2021

yhteistyössä mukana: