Färm, Mia. Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Färm, Mia. Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Aineiston nimi: Färm, Mia. Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millaisia vaikutuksia eläinavusteisella toiminnalla ja terapialla on ihmisen terveydelle. Tavoitteena oli myös selvittää, kuinka paljon eläinavusteista toimintaa ja terapiaa on tutkittu sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöissä, millä menetelmillä niitä on tutkittu, mitkä ovat opinnäytetöiden keskeiset käsitteet, kenen näkökulmasta tietoa on tuotettu ja mitkä ovat keskeisimmät tulokset? Opinnäytetyö toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Aineiston analyysimenetelminä käytettiin sisällönanalyysiä ja kvantifiointia.

 

Färm M. 2013. Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia - Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö Saimaa AMK.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2013 vuosi

Palvelumuodot
Hoivapalvelut,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Saimaan ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: