Vesikukka, Vappu. Luonto- ja eläinavusteinen toiminta oppimisympäristössä

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Vesikukka, Vappu. Luonto- ja eläinavusteinen toiminta oppimisympäristössä

Aineiston nimi: Vesikukka, Vappu. Luonto- ja eläinavusteinen toiminta oppimisympäristössä

Vesikukka kirjoittaa opinnäytetyössään, että luonnonvara-alan koulutuksessa Green Care toimintamallin huomioiminen on tulevaisuudessa merkittävä voimavara pohdittaessa luonnon ja maaseudun virkistyskäytön mahdollisuuksia. Opiskelijat oppivat arvostamaan luontoa ja tiedostavat sen kautta syntyviä palveluja sekä yrittäjyyttä.

 

Green Care toimintamalli tarjoaa oppimisympäristön eri alojen opiskelijoille ja laajentaa näin ohjaushenkilökunnan mahdollisuuksia monialaisen opetuksen järjestämiseen.

 

Toimintatutkimuksessa hyödynnettiin havainnointia sekä kyselytutkimusta selvitettäessä oppimisympäristön soveltuvuutta luontoavusteisen toiminnan järjestämiseen. Tutkimuksessa huomioitiin myös eläinten hyvinvointi sekä opetushenkilökunnan merkitys.

 

Lähde

Vesikukka, Vappu. 2020. Luonto- ja eläinavusteinen toiminta oppimisympäristössä: Toimintatutkimus toisen asteen luonnonvara-alan koulutuksessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Saatavilla:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020111122636

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2020 vuosi

Palvelumuodot
Kasvatus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: