Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla

Hankkeen nimi
Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla

Luontohoivaa perheille Pirkanmaalla - tukiprosesseja haasteellisiin elämäntilanteisiin eläin-, maatila-, luontoja puutarha-avusteisesti -hanke pilotoi Green Care Pirkanmaan aluejaoston ja kuntien yhteistyönä Luontohoiva-tukiprosessia perheille, joilla on taloudellisia ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä.

 

Hanke kohdentuu pirkanmaalaisiin perheisiin, joilla elämäntilannetta kuormittavat esim. mielenterveysongelmat, murrosikäisen koulunkäynnin pulmat tai neurokirjon haasteet. Luontohoiva-tukiprosessien sisällöistä ja tavoitteellisesta toteutuksesta vastaa Green Care Pirkanmaa yhdessä alueen asiantuntijoiden (järjestöt, pienyrittäjät) kanssa.

 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa perheen sisäistä vuorovaikutusta ja arjen selviytymiskeinoja Green Care -toimintamallin avulla. Vaikutuksia arvioidaan systemaattisesti yhdessä perheen ja kumppaneiden kanssa hankeaikana.

 

Hankeaika

1.1.-31.12.2022.

 

Hanke on päättynyt ja sen tuloksia esitellään Savonian Healing Greenery -opintojaksolla toukokuussa 2023 ja toiminnalle etsitään jatkototeutustapaa Pirkanmaalla.

 

Kaija Rautaparta-Pennanen
Lehtori, KM, PhD student
Sosiaali- ja terveysala / Social Services and Health Care

Savonia-ammattikorkeakoulu / Savonia University of Applied Sciences
PL 72 (Haukisaarentie 2), 74101 Iisami
puh. 044 785 6831
sähköposti kaija.rautaparta-pennanen@savonia.fi

www.savonia.fi

 

Toimenpiteet

Hankeaikana toteutetaan yhteensä kymmenen Luontohoiva-pilottia kuntien ja Green Care Finland ry:n Pirkanmaan aluejaoston yhteistyönä. Hanke alkaa tukiprosessien toteuttajien haulla Pirkanmaan alueelta, jonka jälkeen hankkeeseen mukaan lähteville toimijoille järjestetään ennakkovalmennus. Hankkeessa mukana olevat toimijat sitoutuvat kehittämään tukiprosessin mallia ja tuottamaan tietoa sen vaikutuksista perheille.

 

Lisäksi hankkeessa haetaan ja valitaan kymmenen luontohoiva-tukiprosessia kokeilevaa perhettä Pirkanmaan kuntien perhepalveluiden kautta. Luontohoiva-tukiprosessi koostuu kolmesta räätälöidystä tapaamisesta per perhe sekä ennakko- ja välitehtävistä. Hankkeen luontohoiva-tukiprosessiin osallistuminen on perheelle maksutonta.

 

Perhe voi valita Luontohoiva–tukiprosessin teemoista: eläinavusteisuus, maatila-avusteisuus, puutarha-avusteisuus ja luontolähtöiset menetelmät. Perheen tilanne ja tuen tarpeet sekä niissä tapahtuneet muutokset arvioidaan toiminnan alussa ja lopussa strukturoidulla haastattelulla. Lisäksi perhe antaa anonyymin palautteen tukiprosessin toimivuudesta.

 

Luontohoiva-tukiprosessien järjestämisen lisäksi hankkeessa järjestetään tiedotusta, etäkoulutusta ja työpaja, johon kutsutaan mukaan kuntien ja tulevan hyvinvointialueen ammattilaisia.

 

Kiinnostuitko, ja haluat osallistua hankkeen toimintoihin, lisätietoja antavat alla olevat yhteyshenkilöt!

 

Lisätietoja ja hankkeen yhteyshenkilöt 

Green Care Pirkanmaa Sirpa Mäkinen, sirpa@soliseva.fi

Green Care Finland ry Maarit Aho, puh. 050 536 1199, maarit.aho@gcfinland.fi

 

Hankkeen rahoitus ja toteutus

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Pirkanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Muu sisältö

Hankkeen alkamisvuosi
2022

Hankkeen päättymisvuosi
2022

yhteistyössä mukana: