Orava, Jenna. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämäärät ja toteutus hevostoiminnan ohjaajien kuvaamana

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Orava, Jenna. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämäärät ja toteutus hevostoiminnan ohjaajien kuvaamana

Aineiston nimi: Orava, Jenna. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämäärät ja toteutus hevostoiminnan ohjaajien kuvaamana

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kuvata sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämääriä ja käytännön toteutumista tutkimalla toimintamuodon asiakaskuntaa, tavoitteita, toiminnan menetelmiä sekä erilaisia toteuttamisen malleja. Tutkielman tavoitteena oli jatkaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan käsitteen määrittelyä ja edistää tietämystä sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustui sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tunnuspiirteisiin, sosiaalipedagogiikkaan sekä hevosen kuntouttavan käytön perinteeseen.

 

Orava, J. 2010. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan päämäärät ja toteutus. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2010 vuosi

Palvelumuodot
Kasvatus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Maatilan käyttö

Julkaisupaikka
Itä-Suomen yliopisto

yhteistyössä mukana: