Kaikkonen, Anne. GREEN CARE -KOULUTUSTA KORKEA-ASTEELLE – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi Kainuussa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Kaikkonen, Anne. GREEN CARE -KOULUTUSTA KORKEA-ASTEELLE – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi Kainuussa

Aineiston nimi: Kaikkonen, Anne. GREEN CARE -KOULUTUSTA KORKEA-ASTEELLE – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi Kainuussa

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Green Care -hanke, jonka puitteissa on kehitetty korkea-asteen Green Care -koulutus. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tärkeänä kainuulaiset Green Care -koulutukseen hakeneet henkilöt pitävät kehitettävän Green Care -koulutuksen sisältöjä ja mitä uusia ehdotuksia heillä on opintojaksojen sisältöihin liittyen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Green Care -hankkeessa voidaan kehittää kainuulaisten Green Care -koulutukseen hakeneiden henkilöiden tarpeisiin vastaavaa korkea-asteen Green Care -koulutusta.

 

Kaikkonen, A.  2016. Green Care -koulutusta korkea-asteelle – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi Kainuussa. Kajaanin Ammattikorkeakoulu.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2016 vuosi

Palvelumuodot
Kasvatus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: