Yli-Viikari, Anja & Suomela, Maria. Maatilat kasvatuksen ja kuntoutuksen ympäristöinä – kokeilutoiminnan kautta kasvuun.

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Yli-Viikari, A. & Suomela, M. Maatilat kasvatuksen ja kuntoutuksen ympäristöinä – kokeilutoiminnan kautta kasvuun.

Aineiston nimi: Yli-Viikari, Anja & Suomela, Maria. Maatilat kasvatuksen ja kuntoutuksen ympäristöinä – kokeilutoiminnan kautta kasvuun.

Maatilojen käyttö osana sosiaalipalveluiden järjestelmää on suhteellisen yleistä muun muassa Hollannissa, Saksassa, Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa maatilojen potentiaalia ei ole vielä laajalti tunnistettu, vaikkakin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan muodot ovat jo tulleet laajalti tunnetuiksi lasten ja nuorten palveluiden parissa.

Alan kehittymistä vaikeuttaa sen monialaisuus niin Suomessa kuin muualla Euroopassakin. Vaikka tutkittua tietoa maatilojen ja luonnon elementtien hyödyllisyydestä saadaan jatkuvasti lisää, kuntouttaviin ympäristöihin liittyvän monivaikutteisuuden ymmärtäminen on edelleen haaste.

LINKKI LEHTIARTIKKELIIN

 

Asiasanat: HEVONEN, MAATILAT, SOSIAALIPEDAGOGIA

Materiaalityyppi
Lehtiartikkelit

Julkaisuajankohta
2016 vuosi

Palvelumuodot
Kuntouttava työtoiminta, Kasvatus,

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus Maatilan käyttö

Julkaisupaikka
Maaseudun UUSI AIKA 3/2016: 53-62

yhteistyössä mukana: