Jäsenesittelyitä

Etusivu » Yhdistys » Jäsenesittelyitä

Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme? Ota yhteyttä: viestinta@gcfinland.fi / 050 551 7899. Alta löydät jo koottuja esittelyitä.


 

Luontotoiminnot muistisairaiden hyvinvoinnin tukena – jäsenesittelyssä Hoivakoti Villa Kivi 

Uudenmaan Seniorikodit Oy:n Hoivakoti Villa Kivi tuottaa LuontoVoiman palveluita osana muistisairaiden päivittäistä hoitoa ja hoivaa. Ajatus viihtyisästä pihapiiristä kesäkanoineen, kasvimaineen ja rehevine puutarhoineen tuli henkilökunnalle mieleen jo toiminnan alkuvaiheessa 2015, mutta Green Care -palvelut lähtivät toden teolla käyntiin vasta hoivakodin henkilökunnan osallistuttua Luonnosta voimaa -hankkeeseen 2017–2019. Lähes koko henkilökunta on myös osallistunut Green Care -toiminnan jalkauttaneeseen koulutukseen ja vastuuhenkilöllä on suoritettuna Green Care -perusteet opintoja.

 

Tarjoamme tehostettua asumispalvelua ikääntyneille muistisairaille, jotka siis ovat pääasiallinen asiakasryhmämme. Luontomenetelmiämme ovat eläin-, kasvimaa- ja puutarha-avusteisuus sekä luontomateriaalien käyttö erilaisissa toimintatuokioissa. Luontotoiminnot valikoituivat luontevana osana järvenpääläiseen maisemaan ja hoivakodin puutarhaympäristöön, Villa Kiven yksikön johtaja Aulikki Rouichi kertoo.

 

Green Care -menetelmillä voidaan tukea mm. muistisairaiden ympäristön hahmottamista, mielialaa, aktiivisuutta ja motorisia taitoja

Hoivakoti Villa Kivessä käytetään Green Care -menetelmiä hyvin moninaisten hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseen. Joidenkin asukkaiden kohdalla tavoitteena voi olla mielen virkistyminen, mielialan kohentuminen, aktiivisuuden lisääminen tai vaikkapa motoristen toimintojen säilyminen. Muistisairaiden ollessa kyseessä voidaan luontotoiminnoilla tukea myös ympäristön hahmottamista ja aistitoimintojen herkistämistä.

 

Aulikki kertoo, että luonto tarjoaa hoivakodin toimintaan jo itsessään keinoja elämästä nauttimiseen ja usein toiminnot elvyttävät myös vanhoja muistoja. Ryhmätoiminnoissa korostuu lisäksi osallisuuden vahvistuminen.

 

Tärkeimpiä huomioita palveluidemme vaikuttavuudesta ovat olleet levottomien asukkaiden rauhoittuminen, monet onnen hetket ja ystävyyssuhteiden syntyminen ryhmätoimintojemme lomassa.  Eläimistä, kasveista, kukista ja ylipäätänsä kaikkeen luontoon liittyvästä on helppo keskustella ja niihin liittyvät myös monet muistot, Aulikki tiivistää.

 

Luonnonmateriaaleilla sisältöä tekemiseen – lehtitoukka-harjoite

Aulikki nostaa esille helpon luonnonmateriaaleja hyödyntävän harjoitteen, jolla voidaan elävöittää hoivakodin asukkaiden arkea. Harjoitteeseen tarvitaan kassillinen erivärisiä ja kokoisia vaahteranlehtiä, pahvinpala, nappi ja villalankaa. Lehtitoukka-ryhmätuokion tavoitteena on tukea jäljellä olevia voimavaroja, tuottaa onnistumisen kokemuksia, vahvistaa ryhmän yhteisöllisyyttä sekä uuden oppimista. Tärkeää on myös saada ryhmässä aikaan keskustelua. Tavoitteet esitellään toiminnan alussa ryhmän jäsenille. Tehtävän päätteeksi toteutetaan vielä kysely, jossa kysytään asukkaiden ajatuksia tehtävästä.

 

Lehtitoukka-harjoitteessa asukkaiden tehtävänä on lajitella vaahteranlehdet koon perusteella kolmeen eri kasaan. Yksi asukkaista piirtää pahvinpalaan toukalle kasvot. Ohjaajan tehtävänä on liittää lehdet yhteen villalangalla napilla varustettuun pahviin sen jälkeen, kun ne on saatu lajiteltua isommasta pienempään, kertoo Aulikki jatkaen, tuokio etenee niin, että samalla kun ohjaaja pyytää vaahteranlehtiä, huolehtivat asukkaat, että eriväriset lehdet vaihtelevat. Keskustelu saa rönsyillä muissakin aiheissa kuin vaahteranlehdissä tai väreissä. Kaikki mukana olijat osallistutetaan sekä lajittelemaan että ojentamaan lehtiä. Lopputuloksena muodostuu keskustelua ja toukan vartaloa muistuttava pötkylä.

 

Luontotoiminnot lisäävät hoivakodin viihtyisyyttä ja luontoyhteyteen panostaminen tukee toiminnan arvoja

Luontotoimintojen positiivinen vaikutus muistisairaiden hyvinvointiin näkyy hoivakodin arjessa. Viihtyisään viherympäristöön ja luontoaktiviteetteihin panostaminen kannattaa, sillä viherympäristössä oleilu ja hoivakotiarkeen liitetyt luontoperustaiset toiminnot lisäävät muistisairaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

 

Tutkimustieto luontotoimintojen vaikuttavuudesta hyvinvointiin kannatti mielestämme hyödyntää juuri muistisairaiden arjessa. Meillä terveys nähdään tärkeänä arvona ja haluamme mahdollistaa kaikille luontoyhteyden säilymisen läpi elämän, Aulikki nostaa esille hoivakodin toiminnan periaatteita.

 

LuontoVoima-laatumerkki palvelulla Onnenhetkiä luonnosta muistisairaiden arkeen

Hoivakoti Villa Kivi on päättänyt myös jatkossa panostaa Green Care -toimintaan ja valmistelee jo seuraavana vaiheena aistihuonetta sisätiloihin. Villa Kivi haki ja sai myös huhtikuussa 2020 LuontoVoiman laatumerkin Onnenhetkiä luonnosta muistisairaiden arkeen -palvelulle.

 

Suosittelemme lämpimästi muillekin alan toimijoille luonnon valjastamista osaksi hoivatyötä ja myös työyhteisönnekin arkea. Meidän kokemuksen ja jo lukuisten tutkimustenkin valossa se kannattaa, Aulikki kannustaa.

 

 


Aloitimme juttusarjan jäsenyrityksistämme. Kiinnostuitko oman toimintasi esittelystä uutisvirrassamme, ota yhteyttä Maaritiin: maarit.aho@gcfinland.fi tai 050-5361199.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: