Oisalo, Niina; Salmen-Rautavuori, Hanna. Psykofyysisen fysioterapian lähestymistapa ratsastusterapiassa

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Oisalo, Niina; Salmen-Rautavuori, Hanna. Psykofyysisen fysioterapian lähestymistapa ratsastusterapiassa

Aineiston nimi: Oisalo, Niina; Salmen-Rautavuori, Hanna. Psykofyysisen fysioterapian lähestymistapa ratsastusterapiassa

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tunnetuksi psykofyysisen fysioterapian lähestymistapaa ratsastusterapiassa ja jakaa hyviä käytäntöjä psykofyysistä lähestymistapaa hyödyntävien, fysioterapeutin pohjakoulutuksella työskentelevien ratsastusterapeuttien keskuudessa. Päätutkimuskysymyksenä oli: miten ratsastusterapeutit kuvailevat psykofyysisen fysioterapian lähestymistapaa ratsastusterapiassa? Tutkimukseen haastateltiin viittä fysioterapeuttitaustaista ratsastusterapeuttia, ja tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua.

 

Oisalo, Niina; Salmen-Rautavuori, Hanna. Psykofyysisen fysioterapian lähestymistapa ratsastusterapiassa. Turun ammattikorkeakoulu.

 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2022 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Julkaisupaikka
Turku AMK

yhteistyössä mukana: