Tietoa luontokotoutuksesta kiinnostuneille

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Tietoa luontokotoutuksesta kiinnostuneille

Aineiston nimi: Tietoa luontokotoutuksesta kiinnostuneille

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeessa on julkaistu kolme opinnäytetyötä luontokotoutuksen mahdollisuuksista.

 

Niina Riikka Ylönen Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelman opinnäytetyönä laadittu opas Luonnonhoito kotoutumisen tukena sisältää perustietoa luonnonsuojelusta, luonnonhoitotapatuman järjestämisestä, hankkeen käynnistämisestä ja luontokotoutuksen käytännöistä. Oppaasta on julkaistu päivitetty versio 2020. Opas sopii monille tahoille ja erilaisiin tilanteisiin, kuten maahanmuuttajien kanssa työskenteleville, jotka etsivät uusia menetelmiä kotoutumisen tueksi, mielekästä tekemistä asiakkaille sekä luontevia tilaisuuksia vuorovaikutukseen.

 

Hanna Kivelän Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan kuuluvan Kotouttava luonnonhoito sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistumisessa -opinnäytetyön tulokset osoittavat, että kotouttava luonnonhoito vahvistaa sosiaalista pääomaa ja osallisuutta. Keskeisimpien tulosten mukaan kotouttava luonnonhoito vahvistaa sosiaalista hyvinvointia etenkin luonnonhoitoon liittyvän mielekkään tekemisen ja vuorovaikutussuhteiden kautta, joihin myös osallistujien toimintaan liittyvät tarpeet ja toiveet keskittyivät. Tulokset osoittavat, että toiminta vahvistaa sosiaalista pääomaa ja osallisuutta, joka vastaa myös valtakunnallisia tavoitteita. Kehittämisessä tulisi kiinnittää entistä vahvemmin huomiota osallistujien välisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseen ja edistämiseen.

 

Noora Kososen Tampereen Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan Luonto kotoutumisen tukena -opinnäytetyössä keskityttiin kartoittamaan ja tiivistämään luonnon tutkimuksellisesti todennettuja hyvinvointivaikutuksia. KOLU-hankkeen yhteydessä tehdyn kyselytutkimuksen tulosten perusteella luonnonhoitotapahtumien osallistujat arvostivat erityisesti sitä, että tapahtumat mahdollistivat sosiaalista vuorovaikutusta ja ihmisiin tutustumista. Hyvin merkittävänä koettiin tunne siitä, että luonnossa tehdään töitä yhdessä toisten kanssa, tiiminä, yhteisen päämäärän eteen. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että saa tehdä merkityksellistä työtä ja auttaa luontoa. Myös luonto itsessään, maisemat ja hiljaisuus koettiin miellyttäväksi.

 

Hanke on tuottanut myös vieraslajeista kertovia ja perinnebiotooppien hoidosta sekä uhanalaisen ja rauhoitetun tummaverkkoperhosen suojelusta kertovia esitteitä eri kielille: suomi-englanti, suomi-arabia, suomi-farsi ja suomi-somali.

Jättipalsami - haitallinen vieraslaji -esite

Komealupiini - haitallinen vieraslaji -esite

Miksi hoidamme niittyjä -esite

Tummaverkkoperhonen – uhanalainen laji -esite

 

Lähde

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke

Hanke päättyy vuoden 2020 lopussa.

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2019 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Julkaisupaikka

yhteistyössä mukana: