Hirvinen, S., Juola, S. ja Mäki, J. Opas Green Care -palveluiden tuottajalle

Etusivu » Aineistot » Julkaisut » Materiaalit » Hirvinen, S., Juola, S. ja Mäki, J. Opas Green Care -palveluiden tuottajalle

Aineiston nimi: Hirvinen, S., Juola, S. ja Mäki, J. Opas Green Care -palveluiden tuottajalle

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa selkeä ja tiivis sähköinen opas Green Care – palveluiden tuottajille. Oppaassa tuodaan esiin perustietoa yrittäjyydestä sekä kuvauksia erilaisista Green Care –toimintamuodoista ja siitä, mitä ne edellyttävät palveluntuottajalta. Oppaasta tehtiin sähköinen, jotta se olisi mahdollisimman laajan lukijakunnan saatavilla ja sitä voitaisiin tarvittaessa helposti päivittää.

 

Hirvinen, S. Juola, S. & Mäki, J. 2014. Opas Green Care -palveluiden tuottajalle. Sosiaalialan koulutusohjelma, Centria AMK. 

Materiaalityyppi
Lopputyö

Julkaisuajankohta
2014 vuosi

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Centria-ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: