Hankkeen nimi
KantriKestävä

Hankkeen päätoteuttaja

Kainuun ammattiopisto

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Heidi Kotilainen, heidi.kotilainen(at)kao.fi

 

Hankkeen muut toimijat

ProAgria Itä-Suomi ry/ Itä-Suomen Maa-ja kotitalousnaiset (MKN)

 

Hankkeen kotisivu

https://www.kao.fi/

 

 

Hankkeen toimenpiteinä tarjotaan kohtauspaikkoja asiakkaille ja yrityksille, välitetään tietoa hyvistä käytänteistä ja mahdollistetaan verkostoituminen eri tahojen kanssa. Hankkeessa etsitään ratkaisuja elintarvike-ja luonnontuotealan ongelmakohtiin, toteutetaan pilottikokeiluja ja tuotetestauksia sekä kehitetään ja vahvistetaan teknistä ja digitaalista osaamista. Työpajoissa lisätään osallistujien osaamista, tietämystä ja perusteita erilaisten tuotteiden valmistus-, tuotteistus, ja laatuprosesseihin liittyen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri hankkeiden kanssa ja järjestetään valmennuksia kohderyhmän tarpeisiin. Opintomatkojen kautta haetaan uusia innovaatioita tuotekehitykselle ja innovoinnin tueksi toteutetaan myös työpajoja. Hankkeessa toteutetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksiin tarttuvien yritysten eteenpäin ohjausta.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Kainuu

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Koulutus

Hankkeen alkamisvuosi
2022

Hankkeen päättymisvuosi
2023

yhteistyössä mukana: